Groningse natuurorganisaties sturen Valentijnskaart naar PS

14 februari 2017

Groningse natuurorganisaties sturen Valentijnskaart naar PS

Maak windpark Eemshaven trekvogelproof

Zeven natuur- en milieuorganisaties zijn enthousiast over het voornemen van de Provincie Groningen om maatregelen te nemen die het aantal vogelslachtoffers in windpark Eemshaven beperken. De leden van PS van de commissie ruimte, natuur en leefbaarheid vonden daarom een Valentijnskaart van de organisaties op hun deurmat . Gedurende een aantal nachten per jaar zijn de weersomstandigheden zo dat de trekvogels in grote aantallen precies op de hoogte van de draaiende wieken vliegen. Met behulp van radar worden deze trekvogels tijdig gesignaleerd en de turbines tijdelijk stilgezet.

Door de ligging van het windpark Eemshaven pal aan de kust van de Waddenzee en in de route van de vogeltrek vallen er bijzonder veel slachtoffers onder trekvogels. In de Eemshaven vallen daardoor veel meer vogelslachtoffers dan in andere windparken. Dit is de natuurorganisaties al jarenlang een doorn in het oog.

De Provincie heeft dit signaal opgepikt. Omdat de Provincie voornemens is het windpark in de Eemshaven verder uit te breiden heeft zij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het aantal vogelslachtoffers te beperken. Uit dit onderzoek blijkt nu dat hoge aantallen vogelslachtoffers vooral vallen tijdens de vogeltrek onder specifieke weersomstandigheden ‘s nachts.

Tot wel 75% minder vogelslachtoffers
Wanneer de turbines gedurende vijfentwintig nachten per jaar een aantal uren stilgezet worden, kan 75% van de vogelslachtoffers voorkomen worden. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat het aantal vleermuizen dat sneuvelt met 80-90% gereduceerd kan worden. Met behulp van radar kan tijdig gesignaleerd worden wanneer grote aantallen trekvogels het windpark passeren. Op deze wijze worden de windturbines alleen dan stil gezet wanneer het ook daadwerkelijk nodig is. En kunnen de turbines gedurende de rest van de nacht nog steeds zo veel mogelijk duurzame energie produceren.

GS: nieuwe turbines onder voorwaarde stilstandvoorziening
Gedeputeerde Staten willen nu dat nieuwe windturbines in de Eemshaven alleen geplaatst mogen worden onder de voorwaarde dat ze in die nachten waarop veel vogelslachtoffers kunnen vallen tijdelijk stil gezet worden. De natuurorganisaties zijn enthousiast over dit voornemen en roepen Provinciale Staten op om met dit voorstel in te stemmen. Provinciale Staten bespreken dit voorstel woensdag 15 februari.

Niet wachten tot 2028
De natuurorganisaties vragen wel om speciale aandacht voor de al bestaande windturbines in de Eemshaven. Uit het onderzoek blijkt dat deze bestaande turbines nu al veel slachtoffers maken onder trekvogels. Gedeputeerde Staten stellen voor dat bestaande windturbines aan de voorwaarden moeten voldoen wanneer deze vervangen worden door nieuwe turbines. De levensduur van deze turbines is echter tot 2028. De natuurorganisaties willen daarom ook een verkenning hoe gegarandeerd kan worden dat ook de bestaande molens zo snel mogelijk maatregelen nemen om het aantal vogelslachtoffers terug te brengen.

Valentijn
Met een Valentijnskaart verstuurd aan de leden van provinciale staten roepen de Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap, de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, Avifauna en stichting Natuur en Landschap Eemsmond de Statenleden op om windpark Eemshaven trekvogelproof te maken.