Groningse inwoners en milieuorganisaties vechten gaswinningsbesluit aan bij de Raad van State

16 maart 2015

Groningse inwoners en milieuorganisaties vechten gaswinningsbesluit aan bij de Raad van State

De Groninger Bodem Beweging (GBB), Milieudefensie, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging zijn 12 maart in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit van minister Kamp. De organisaties willen dat het besluit wordt vernietigd en de gaswinning veel verder omlaag gaat dan de 39,4 miljard m3 waar Kamp mee heeft ingestemd. Dit om de veiligheid van de Groningers te vergroten, verdere schade aan huizen en natuur te voorkomen en de transitie naar duurzame energie een impuls te geven. Zij beroepen zich hierbij op het Europese verdrag van de rechten van de mens en de Grondwet.

Lambert de Bont van de Groninger Bodem Beweging: “Het standpunt van de minister over de omvang van de gaswinning dient gebaseerd te zijn op een heldere risicoanalyse. Op dit moment ontbreekt deze. Zolang de risico’s onzeker zijn, moet de minister het voorzorgsprincipe hanteren en zo snel mogelijk bewegen in de richting van het stoppen van de gaswinning. Een overheid mag niet pokeren met de veiligheid van inwoners als inzet. Voortgaan met de gaswinning brengt bovendien een monsterachtige verstevigingsoperatie met zich mee: minimaal 30.000 woningen moeten worden versterkt of gesloopt. De historische kerken en oude boerderijen worden in hun voortbestaan bedreigd. De enige kans om deze vernietiging van de Groningse leefgemeenschap te voorkomen, is zo snel en zoveel mogelijk te stoppen met de gaswinning.”

Erik de Waal van de Natuur en Milieufederatie Groningen vult aan: “Volgens minister Kamp is de gaswinning in Groningen veilig, maar de feiten zijn anders: ruim 30.000 schademeldingen door de aardbevingen, 8 woningen zijn onbewoonbaar en verschillende gebouwen zijn ingestort. Hoeveel andere gebouwen moeten worden versterkt naast de ruim 30.000 woningen, is niet bekend. Er is schade aan kerken en monumenten. Boerderijen staan in de stutten. Of de dijken en de industriële installaties aardbevingsbestendig zijn, is niet bekend. Dit is toch geen veilige situatie? En ondertussen legt de minister de adviezen van zijn eigen Staatstoezicht op de Mijnen naast zich neer!”

Veiligheid Groningers garanderen door onafhankelijk onderzoek
De indieners van het beroepschrift willen dat de Groninger gaswinning wordt teruggeschroefd of stopgezet, tot uit onafhankelijk onderzoek blijkt welk productieniveau veilig is. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door een partij die onafhankelijk is van de NAM en het ministerie van Economische Zaken, die immers beide een groot financieel belang hebben bij de gaswinning. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderschrijft in haar recente advies het belang van onafhankelijk onderzoek en evenwichtige belangenafweging in de besluitvorming.

Zienswijze wordt niet gehoord door minister Kamp
Het beroep van de GBB en de natuur- en milieuorganisaties volgt op een kritische zienswijze die zij begin 2014 indienden op het winningsbesluit van minister Kamp. Hierin verzoekt de coalitie de gaswinning verder omlaag te brengen om de veiligheid van de inwoners van het gaswinningsgebied te vergroten. In januari 2015 werd duidelijk dat de minister deze zienswijze grotendeels naast zich neerlegde en akkoord ging met een gaswinning van bijna 40 miljard m3 per jaar in 2015 en 2016. Onder druk van de Tweede Kamer werd de gaswinning voor de eerste helft van 2015 nog wat verder teruggebracht, naar 16,5 miljard m3, maar het winningsbesluit voor 2015 en 2016 blijft vooralsnog in stand. De GBB en milieuorganisaties zien geen andere mogelijkheid dan beroep aan te tekenen tegen dit winningsbesluit.

Meer informatie