Groninger Gasberaad durft eerste stap richting vertrouwen te zetten

1 februari 2018

Groninger Gasberaad durft eerste stap richting vertrouwen te zetten

Op 1 februari 2013 startte de Dialoogtafel waaraan alle belanghebbende partijen (NAM, overheden en maatschappelijke organisaties) deelnamen om de aardbevingsproblematiek in Groningen beheersbaar te krijgen. Vanaf die allereerste dag stond de afhandeling van schade boven aan de prioriteitenlijst. Er is sinds die tijd heel veel gebeurd, er kwam een CVW, een NCG, maar een oplossing kwam er niet.

Nu, precies vijf jaar later, lijkt er voor het eerst werkelijk iets te gebeuren. De maatschappelijke organisaties die al aan de Dialoogtafel zaten, zitten nu in het Groninger Gasberaad. Zij hebben vijf jaar lang strijd gevoerd. Vijf jaar lang vol gehouden, keer op keer op keer vergaderd, geïnformeerd, gelobbyd, actie gevoerd. Dat was soms zwaar maar wat we vooral diep betreuren is dat in al die jaren de impact op de gezondheid van Groningers zo enorm groot is geworden. Dat had nooit mogen gebeuren.

Nieuw schadeprotocol
Met de vandaag gepresenteerde nieuwe aanpak voor schade afhandeling hopen we vurig dat we een streep onder het verleden kunnen zetten. De NAM is volledig uit het systeem verdwenen, de overheid neemt de zorg en verantwoordelijkheid voor haar burgers op zich. Met een systeem zonder contouren, het bewijsvermoeden centraal en de rechtspositie geborgd. Ook de garantie dat de “oude gevallen” op een zorgvuldige manier binnen een paar maanden worden opgelost is een essentieel onderdeel van de afspraken. Alleen dat alles bij elkaar betekent erkenning voor de Groningers.

Herstel van vertrouwen
Het Groninger Gasberaad is intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van deze afspraken. We hebben gedaan wat we konden om te zorgen dat er zoveel mogelijk waarborgen in zitten die de gedupeerde Groningers weer lucht en vertrouwen geven. Wij realiseren ons dat we daarmee nog geen garanties hebben. Veel staat of valt nog met de uitwerking en de manier waarop de Tijdelijke Commissie straks haar werk gaat doen. En ja, het valt ons zwaar daar nu op te moeten vertrouwen. Juist dat vertrouwen is in de afgelopen vijf jaar zo vaak en zo fundamenteel beschadigd.

Toch is het minister Wiebes gelukt ons ervan te overtuigen dat hij met dit protocol en de Tijdelijke Commissie hetzelfde doel voor ogen heeft als wij: erkenning van, en zorg voor, de Groningers. Wij vertrouwen erop dat de aandacht van de minister niet verslapt en dat hij ervoor zal zorgen dat het protocol en de Tijdelijke Commissie in die bedoeling zijn werk gaat doen. Het spreekt voor zich dat het Groninger Gasberaad de ontwikkelingen op de voet blijft volgen.

We zijn nog lang niet klaar, maar het eerste vloertje naar het herstel van vertrouwen lijkt hiermee gelegd. Groningen heeft dit nodig en heeft het verdiend.

Groninger Gasberaad
De maatschappelijke organisaties in Groningen hebben zich verenigd in het Groninger Gasberaad. Zij vormen een maatschappelijk tegenwicht van de bestuurlijke poot waarmee de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) overlegt. Het Gasberaad wil nadrukkelijk niet alleen over beleidskaders en meerjarenplannen praten, maar ook over de praktijk van alledag. De Natuur en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt in het Groninger Gasberaad organisaties op het gebied van natuur, landschap, milieu, water, energie en leefomgeving.

Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen via de website van het Groninger Gasberaad.