Groningen sluit zich aan bij waterstofcoalitie

3 juli 2018

Groningen sluit zich aan bij waterstofcoalitie

De gemeente en de Provincie Groningen sluiten zich als eerste overheden aan bij de waterstofcoalitie. Zij onderschrijven daarmee de visie van de coalitie dat een combinatie van groene waterstof en ‘Wind op Zee’ essentieel is voor de energietransitie en het terugdringen van CO2. 

Download hier het manifest

Waterstof kan energie betaalbaar en efficiënt in grote hoeveelheden opslaan. Als het hard waait kan door windmolens opgewekte stroom boven de Wadden bijvoorbeeld door middel van waterstof efficiënt worden opgeslagen en getransporteerd.

Waterstofgemeente

Groningen zet vol in op waterstof, onder meer door het stimuleren van de (kennis)economie en innovaties in mobiliteit en de gebouwde omgeving. Zo beschikt de gemeente Groningen al over diverse bedrijfswagens en een bezemwagen die rijden op waterstof en een eigen waterstofvulpunt.

Groningen koploper in de energietransitie

Wethouder Joost van Keulen: “De energiesector is enorm belangrijk voor ons en voor onze werkgelegenheid. De gemeente Groningen wil, nu we van het aardgas afgaan, koploper zijn in de energietransitie. Hierbij speelt waterstof een essentiële rol. Wij sluiten ons daarom als eerste gemeente aan bij de waterstofcoalitie en pleiten net als deze coalitie voor een prominente plek voor waterstof om onze klimaatdoelstellingen te halen. Versnelde uitbreiding van Wind op Zee boven de Wadden kan hier een flinke impuls aan geven.”

Duurzame toekomst

Jan-Willem Lobeek, directeur-bestuurder van de Natuur en Milieufederatie Groningen: “Als we willen werken aan een CO2-neutrale en duurzame toekomst zullen we ketens moeten bouwen zonder fossiele brandstoffen. Groene waterstof kan daarin een sleutelrol vervullen. De op duurzame wijze opgewekte elektriciteit wordt omgezet in waterstof en kan daarmee dienen als grondstof voor de industrie, als opslag van de energie of om energie efficiënt te kunnen transporteren.”

Waterstofcoalitie

De Waterstof Coalitie is een initiatief van Greenpeace Nederland en verschillende partijen waaronder netbeheerders, industrie, energiebedrijven, milieuorganisaties en wetenschappers. De coalitie pleit voor een prominente plek van waterstof in het Klimaat & Energieakkoord. In juni werd een manifest met een oproep hiertoe aangeboden aan Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat.