Groene en duurzame ambities in de gemeente

10 april 2014

Groene en duurzame ambities in de gemeente

AutodelenZwolle

In maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe gemeenteraden zijn grotendeels geïnstalleerd en klaar om de handen uit de mouwen te steken. Natuur en Milieu Overijssel hoopt dat de nieuwe raden in hun beleid ook ambities opnemen voor duurzaamheid, energie, natuur en landschap. Ter inspiratie heeft Natuur en Milieu Overijssel een Groene Shortlist opgesteld met een tiental interessante gemeentelijke thema’s. Eén van de nieuwe raadsleden die hier serieus werk van maakt is Michiel van Willigen, raadslid voor de ChristenUnie in Zwolle. Hij is uitgeroepen tot Groene Belofte van Overijssel vanwege zijn initiatief voor Autodelen.

De Groene Shortlist die Natuur en Milieu Overijssel opstelde ter inspiratie voor het beleid van de gemeenten omvat thema’s als energiearmoede, afvalloze gemeente, nieuwe bestemming voor leegstand en participatie bij inrichting van de leefomgeving. Ook schone lucht is één van de tien speerpunten en Autodelen geeft hier een mooie invulling aan. Michiel van Willigen, raadslid voor ChristenUnie in Zwolle, deed met dit initiatief mee aan de Groene Belofte van Overijssel, een initiatief van Natuur en Milieu Overijssel om in het verkiezingsgeweld naar de gemeenteraadsverkiezingen extra aandacht te vragen voor de groene en duurzame plannen van (kandidaats)raadsleden voor hun gemeenten.

Het idee van Autodelen is simpel: in plaats van dat iedereen zijn eigen dure auto koopt en ook nog eens te kampen heeft met parkeerproblemen in de drukke stad, kun je ook samen met buren of vrienden een auto delen. Waarom is dit initiatief  zo goed? Het zorgt voor minder parkeerproblemen, je pakt vaker de fiets, dus beter voor het milieu en je gezondheid, alle vaste kosten zoals onderhoud en verzekering betaal je samen en het levert ook nog eens leuke contacten op! Reden genoeg voor Natuur en Milieu Overijssels en de stemmers om Michiel van Willigen uit te roepen tot Groene Belofte van Overijssel. Michiel was blij verrast met deze prijs en ziet het als extra motivatie. “Ik ga me inzetten om het delen een impuls te geven in Zwolle en Overijssel”, aldus de winnaar.