Groene bedrijventerreinen floreren

8 juli 2015

Groene bedrijventerreinen floreren

Groenblauwe regiobijeenkomst 1-7-2015.2

Florerende bedrijventerreinen. Dat was het thema van de tweede groenblauwe regiobijeenkomst die op 1 juli plaatsvond bij Unipro in Haaksbergen. Vertegenwoordigers van waterschappen, onderwijs-, natuur- en milieuorganisaties, groenspecialisten, bestuurders, bedrijvenparkmanagers en studenten bogen zich gezamenlijk over een aantal casussen. Dat leverde vele bruikbare ideeën én nieuwe verbindingen op die je kunt teruglezen in het impressieverslag.

De bijeenkomst was georganiseerd door DuurzaamDoor (RVO), Branchevereniging VHG, NL Greenlabel, GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling), de Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu Overijssel (NMO).

Ruimte aan biodiversiteit
Florerende Bedrijventerreinen zijn terreinen waar zichtbaar aandacht is besteed aan vergroening. Ze zijn aantrekkelijk om er als klant of leverancier zaken te doen en inspirerend voor de mensen die er werken. Bovendien spreken ze tot de verbeelding van passanten en bewoners in de omgeving. En omdat ze echt floreren, geven ze bewust ruimte aan biodiversiteit, het natuurlijk kapitaal.

Aantrekkelijk voor mens én dier
Unipro, gevestigd op bedrijventerrein Stepelerveld in Haaksbergen, is een bedrijf dat bewust werk maakt van biodiversiteit en duurzaamheid. Het plan voor de duurzaam Stepelerveld, was ook één van de casussen die werden besproken. Aan het einde van de bijeenkomst kon worden geconcludeerd dat de tijd rijp is voor duurzame bedrijventerreinen die aantrekkelijk zijn voor mens én dier. Belangrijk is dat de vijf O’s – onderzoek, onderwijs, ondernemingen, overheid en ‘onderop’ (bewoners) – daarin samenwerken.

Kruidentuin
Dagvoorzitter was Lodewijk Hoekstra, co-founder van NL Greenlabel (platform voor duurzame tuinen en buitenruimtes) en TV-presentator  van Eigen Huis & Tuin en Green-Kids. Hij bood namens de organiserende organisaties; Duurzaam Door, VHG en NL Greenlabel, een kruidentuin aan die op het dak van Unipro is geplaatst. Medewerkers van de Twentse zorgorganisatie Aveleijn, die bij Unipro deelnemen aan een dagbestedingsproject, namen de tuin in ontvangst.

Downloads:
Impressieverslag