Greenpeace en Nuon willen meer duurzame elektriciteit

18 november 2015

Greenpeace en Nuon willen meer duurzame elektriciteit

zonnepanelenGreenpeace en Nuon, die op ideologisch vlak normaal gesproken tegenover elkaar staan, trekken samen op om het ministerie van Economische Zaken een zetje in de goede richting te geven in de voorbereiding van het Energierapport dat eind dit jaar verschijnt.

Ze zijn van mening dat minimaal 60% van de elektriciteit in 2030 afkomstig kan zijn van zon en wind. Hoe dit doel bereikt moet worden lieten ze uitzoeken door het SEO Economisch Onderzoek. Het rapport dat hierover werd geschreven is vandaag gepubliceerd.

Zoals het er nu voor staat wekt Nederland in 2030 38 tot 57 TWh (Terawattuur) elektriciteit uit zon en wind op. Volgens het onderzoek dat het SEO publiceerde kan dat gerust naar 75 TWh. Dat zou betekenen dat, wanneer de overheid het huidige beleid aanscherpt en voortzet, in 2030 zo’n 60% van de Nederlandse elektriciteit afkomstig is uit zon en wind.

Klimaatneutraal
Met het doel van 75 TWh in 2030 willen de Nuon en Greenpeace een ‘ambitieuze stip op de horizon’ zetten in de aanloop naar het doel klimaatneutraal te zijn in 2050.
Maar als Nederland inderdaad sneller gaat verduurzamen betekent dat ook dat kolen- en gascentrales (eerder) zullen sluiten. Dat zou een ander businessmodel betekenen voor energiebedrijven als Nuon. COO Martijn Hagens zegt tegen het Financieel Dagblad dat we ons geen zorgen hoeven te maken en dat Nuon een volledig duurzaam bedrijf zal worden.

Bron: FD