Green Deal Voedselbossen ondertekend

21 november 2017

Green Deal Voedselbossen ondertekend

Op donderdag 23 november tekenden de Natuur en Milieufederaties samen met 20 andere deelnemende partijen in het provinciehuis Lelystad de Green Deal Voedselbossen. Hiermee maken de betrokkenen hun intenties voor verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel.

Voedsel uit het bos
‘Voedselbossen’ is een verzamelnaam voor een vorm van duurzame landbouw die sterk aan populariteit wint. Een voedselbos is een agrarisch ecosysteem dat is opgebouwd uit vier tot negen vegetatielagen met vooral meerjarige eetbare soorten. Uit een goed ontworpen voedselbos kunnen het hele jaar door eetbare producten worden geoogst, zoals groenten, fruit, noten, thee, paddenstoelen en honing. Voedselbossen worden steeds vaker aangelegd om op een duurzame manier lokaal voedsel te verbouwen.

Voedselbossen bieden een oplossing
Netwerkdirecteur Annie van de Pas was namens de Natuur en Milieufederaties aanwezig bij de ondertekening: “Wij zijn ervan overtuigd dat er nieuwe oplossingen beschikbaar zijn om een veerkrachtiger en duurzamer voedselsysteem te ontwikkelen waarbij aandacht is voor de biodiversiteit en voor een gezond verdienmodel voor de boeren in het land. Eén van die oplossingen is het voedselbos.”

Actief in de provincies
Verschillende Natuur en Milieufederaties zijn in hun eigen provincie actief om voedselbossen op de kaart te zetten. Dit varieert van het organiseren van cursussen tot het bijdragen aan de daadwerkelijke realisatie van een stuk voedselbos. Zo heeft de Brabantse Milieufederatie het platform voedselbossen opgezet om de komende vijf jaar 70 hectaren voedselbos in Noord-Brabant te helpen realiseren. En organiseerde De Natuur en Milieufederatie Limburg een druk bezocht Voedselbos symposium om initiatiefnemers met elkaar te verbinden en kennis te verspreiden. De Natuur en Milieufederatie Utrecht ondersteunde bij de aanplant van een particulier voedselbos in Breukelen door het werven van vrijwilligers. Ook in Flevoland gebeurt er al veel: zo wordt er met ondersteuning van de Natuur en Milieufederatie Flevoland het voedselbos Almere Eemvallei van 20 hectare gerealiseerd.

Green Deal
Met de Green Deal maken overheden en betrokken organisaties afspraken om zich voor voedselbossen in te zetten. Want in de praktijk blijkt dat de voedselbosbouw extra input en sturing kan gebruiken, bijvoorbeeld op het juridische vlak. In wet- en regelgeving zijn de domeinen van ‘landbouw’ en ‘natuur’ vrijwel geheel van elkaar gescheiden. Bomen en struiken passen niet altijd binnen de wettelijke perken voor voedselproductie, terwijl de subsidieregels voor bos- en natuur veel eetbare soorten uitsluiten die voor voedselbossen juist interessant zijn. Bovendien zijn er grotere en kleinere onderzoeksvragen rond dit nieuwe vakterrein, waar meerdere partijen voor nodig zijn. Na de ondertekening donderdag gaan de partners met elkaar aan de slag om plannen voor realisatie van alle ambities uit te werken.

De Greendeal is ondertekend door onder meer: Ministerie LNV, Provincie Limburg, Provincie Flevoland, Waterschap de Dommel, Staatsbosbeheer, Stichting Voedselbosbouw Nederland, Louis Bolk Instituut, WUR Environmental Research, Van Hall Larenstein, Landgoed Roggebotstaete (lidorganisatie van Natuur en Milieufederatie Flevoland), Provincie Utrecht en de Natuur en Milieufederaties.