Goede Energieagenda, maar tempo moet omhoog

19 december 2016

Goede Energieagenda, maar tempo moet omhoog

Minister Kamp presenteerde onlangs zijn Energieagenda. De NMU is positief over de thema’s die hij aansnijdt: weg met aardgas, alle auto’s elektrisch en alle huizen energieneutraal. Minder enthousiast zijn we over het voorgestelde tempo. De verduurzaming vindt nu al plaats. Aan deze doelstellingen wordt regionaal al hard gewerkt. Maar zowel landelijk als regionaal moet het tempo echt omhoog.

tempoWe pleiten er daarom voor om direct de kolencentrales te sluiten en nu al fors in te zetten op elektrisch rijden en energieneutraal wonen.  Waarom langer wachten?

In onze regio zijn we vol van start gegaan met de energieagenda. Regionaal wordt deze aangezwengeld vanuit de Regionale Energie Alliantie (REA). Diverse gemeenten in de provincie zijn bezig met pilots rondom aardgasloze wijken. Daarom organiseerden wij vanuit de REA afgelopen maandag een sessie met gemeenten om kennis hierover te delen en afspraken te maken over de acties die nodig zijn om meer aardgasloze wijken te realiseren.

De NMU is ook betrokken bij de NOM Alliantie Utrecht die werkt aan de realisatie van 50.000 Nul-op-de-Meter woningen in de provincie – dat is 10 procent van de totale woningvoorraad. En we werken mee aan We Drive Solar waarmee elektrisch rijden mogelijk wordt voor een grotere doelgroep, zie www.wedrivesolar.nl.