Goede doelen lanceren Impact Challenge

27 november 2017

Goede doelen lanceren Impact Challenge

Tijdens het Impact Event op 24 november heeft de goededoelensector officieel de Impact Challenge gelanceerd. Dit is een sectorbreed initiatief om gezamenlijk de maatschappelijke impact verder te vergroten en meer zichtbaar te maken. De Natuur en Milieufederaties is een van de initiatiefnemers.

https://youtu.be/CaGL0u3x2JY

Impact hoog op de agenda van goede doelen
Bijdragen aan ontwikkelingen voor een betere, duurzamere wereld en het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken is de missie én bestaansrecht van goede doelen. De vraag of de inspanningen het maatschappelijke effect behalen dat we beloven, houdt de hele sector bezig. Maar het bepalen van impact bij (sociale) veranderingsprocessen is niet eenvoudig. Al jaren wordt veel gemeten en geëvalueerd door goede doelen. Maar iedereen doet dit op zijn eigen manier. Ook zijn er grote verschillen in strategieën, programma’s en activiteiten. Daarom heeft de sector het initiatief genomen voor de Impact Challenge om gezamenlijk naar impact te kijken en van elkaar te leren.

Kennis delen en elkaar inspireren
De Impact Challenge bestaat dit jaar uit het Impact Event en een inventarisatie (sectorreflectie) onder ruim 400 erkende goede doelen en verschillende opleidingen. Dit biedt de sector een extra impuls om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. In de afgelopen decennia is veel kennis en ervaring opgebouwd over wat werkt onder welke omstandigheden en wat niet. Wat kunnen we van elkaar leren om bewuster en systematischer met impact om te gaan? De inventarisatie is voor de sector een spiegel en nodigt uit tot discussie en kennisuitwisseling. En dat is precies de bedoeling van de Impact Challenge. Met elkaar verkennen waar de uitdagingen liggen om het effect van onze inspanningen verder te vergroten en meer zichtbaar te maken.

Meer informatie: www.impact-challenge.nl