GNMF in beroep tegen stal met 5100 geiten in Rossum

6 oktober 2015

GNMF in beroep tegen stal met 5100 geiten in Rossum

De GNMFGelderse Natuur en Milieufederatie is in beroep gegaan tegen de komst van een mega-geitenstal met 5100 dieren in Rossum. De provincie Gelderland wil het bedrijf een vergunning verlenen, maar volgens de GNMF heeft de provincie de door het bedrijf geboden informatie onvoldoende onderzocht, waardoor een deel van de informatie onjuist is. In de praktijk komt dat neer op een grotere uitstoot van ammoniak dan is toegestaan.

Om de 5100 geiten te huisvesten is een bouwblok nodig van 3 ha (30.000 m2). Ongeveer de helft ervan is nodig voor een stal, in oppervlak vergelijkbaar met een IKEA-vestiging. De andere bebouwing is nodig voor voeder- en materiaalopslag en woonruimte.

Net als veel inwoners van de gemeente Maasdriel vindt de GNMF dit veel te grootschalig voor het agrarische landschap van de Bommelerwaard. In de Nederlandse geitenhouderij vindt momenteel een forse schaalvergroting plaats. Twee jaar geleden telde een bedrijf gemiddeld nog 980 geiten. In het Rivierenland staan al bedrijven waar 3000 dieren zijn gehuisvest.

Bewoners
Omwonenden vrezen dat hun straat, de Schoofbandweg waar de stal moet komen, verandert in een fabrieksterrein. Ze voeren onder andere via Facebook actie tegen buitenproportioneel grote (agrarische) bedrijven.

De Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard had al eerder bezwaar aangetekend tegen de plannen, en heeft nu, net als de GNMF beroep aangetekend bij de Raad van State.

Zie ook: Facebook-pagina van omwonenden: https://www.facebook.com/fijnwonensbw