GNMF: Handhaaf verbod op afschieten van overwinterende ganzen

12 september 2014

GNMF: Handhaaf verbod op afschieten van overwinterende ganzen

De GNMF roept de provincie Gelderland op om het verbod op het afschieten van overwinterende ganzen te handhaven. Eerder heeft de provincie aangegeven zich zoveel mogelijk te willen houden aan het oude Ganzenakkoord, waarin is afgesproken om de overwinterende ganzen met rust te laten. Via een ontheffing creëert de provincie nu alsnog de mogelijkheid tot afschot in de winter.

Deze ontheffing klemt temeer omdat Gelderland juist heeft aangegeven dat er naast de Natura 2000-uiterwaarden (waarbinnen zij een aantal gebieden geschrapt wilde zien) toch voldoende binnendijkse foerageergebieden zijn voor alle overwinterende ganzen.

Door het voorwaardelijk geven van een ontheffing op het verbod van afschot van ganzen in de winterperiode, handelt Gelderland in strijd met het afgebroken Ganzenakkoord en met de internationale verantwoordelijkheid die ook Gelderland heeft voor trekganzen die gedurende de winter van ons afhankelijk zijn.

Lang is gewerkt naar een landelijk akkoord tussen maatschappelijke organisaties en twaalf provincies om te komen tot een acceptabel ganzenbeleid. Dit bijna-akkoord werd verwoord in het GAK, het ganzenakkoord. Overwinterende ganzen zouden met rust worden gelaten; daarentegen zou de populatie ganzen die het hele jaar in Nederland verblijven, worden teruggebracht. Nadat eind vorig jaar LTO in Friesland uit het Ganzenakkoord stapte waren de provincies aan zet. Gelderland zegt het akkoord zoveel mogelijk te willen volgen, maar geeft via een ontheffing toch de mogelijkheid tot afschot in de winterperiode.