Gezamenlijke training RES-regiovertegenwoordigers

29 oktober 2019

Gezamenlijke training RES-regiovertegenwoordigers

RES-regiovertegenwoordigers uit heel Nederland van Energie Samen en de Natuur en Milieufederaties kwamen onlangs bij elkaar voor de eerste gezamenlijke training van de participatiecoalitie.

De dag werd gestart met een panelgesprek. Aan de hand van scherpe vragen werd ingegaan op de onderhandelingen bij het Klimaatakkoord, het ontstaan van de participatiecoalitie en op de vraag wat ons nu te doen staat in alle regio’s.

Na het plenaire gedeelte gingen de regionale teams aan de slag gegaan met de stand van zaken in hun RES-regio. De focus van de training lag er vooral op om elkaar (nog) beter te leren kennen en samen werkafspraken te maken. Ook was er de kans om wensen, ideeën en zorgen mee te geven aan het landelijke programmateam.

De training vormde een mooie basis voor een nog betere samenwerking. In relatief korte tijd werden dit jaar in bijna elke RES-regio zeer gemotiveerde teams gevormd die de belangen van burgers, boeren en lokale ondernemers in de RES’en zullen vertegenwoordigen. Samen werken we aan maatschappelijk gedragen RES’en, goede participatieprocessen en 50% lokaal eigendom van nieuwe duurzame energieprojecten. Lees hier meer over de participatiecoalitie.

Tags: