Gemeenten, pleit mee voor een gifvrije leefomgeving!

26 november 2013

Gemeenten, pleit mee voor een gifvrije leefomgeving!

Binnenkort staat het onderwerp bestrijdingsmiddelen in de Tweede Kamer op de agenda. De BMF en Ecoconsult ondernemen actie om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te stoppen en roepen gemeenten op om mee te doen. Ondersteun onze brief!

De Tweede Kamer bespreekt half december het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de fysieke leefomgeving. Op 3 september jl. heeft staatssecretaris Mansveld laten weten dat zij voorstander is van het beëindigen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit is echter nog geen gelopen koers, de chemische industrie is zwaar aan het lobbyen. In een brief gaan de Brabantse Milieufederatie en Ecoconsult de Tweede Kamer leden oproepen om het initiatief van de staatssecretaris te steunen.

Wij roepen gemeenten op om deze brief mede te ondertekenen. Zij zijn het die het gifvrije beheer moeten gaan uitvoeren. Vele gemeenten hebben al ervaring met het chemievrij beheren van de openbare ruimte en gemerkt dat het, ten gevolge van de innovatie gedurende het afgelopen decennium, haalbaar en betaalbaar is geworden. Van de Nederlandse gemeenten gebruikt een groot aantal geen bestrijdingsmiddelen meer. Voor verharde oppervlakten gaat het hier om de helft van de onkruidvrij te houden gemeentelijke gebieden. In groenvoorzieningen heeft al bijna 90% van de gemeenten het gifgebruik gestopt.

De Brabantse Milieufederatie en Ecoconsult roepen gemeenten op om de brief te ondersteunen.

Uw steun kunt u doorgeven aan geert.verstegen@brabantsemilieufederatie.nl

Eerste reactie: gemeente Oss is medeondertekenaar van de brief.

Gemeente Bladel is de tweede medeondertekenaar.

Het voorstel van de staatssecretaris leest u hier.