‘Geen ruimte voor mega-veehouderij in de Achterhoek’

25 augustus 2015

‘Geen ruimte voor mega-veehouderij in de Achterhoek’

Goed Boeren koe

De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft bij de rechtbank in Arnhem beroep ingesteld tegen de voorgenomen bouw van een rundveestal aan de Polweg in Wichmond.

In Wichmond is al enige tijd grote beroering over de voornemens van Dutch Dairy Genetics om hier een megabedrijf op te zetten voor meer dan 1000 koeien. Iets dergelijks is in de waardevolle omgeving van Wichmond, dat zich kenmerkt vanwege haar kleinschaligheid en waardevolle natuur, geheel niet passend, zo vindt de Milieufederatie. Ook het landgoed Hackfort wordt bedreigd door de voorgenomen plannen.

De Milieufederatie is van mening dat de gemeente Bronckhorst de vergunning niet had kunnen verlenen nu duidelijk is dat het bedrijfsplan veel omvattender is dan wat het bestemmingsplan toelaat. De bouwvergunning die nu ter discussie staat kan gezien worden als een voorpost van het beoogde megabedrijf. Volgens de Milieufederatie betreft de aanvraag ook geen reguliere melkveehouderij maar gaat het om een veredeling en vermeerderingsbedrijf. Het bestemmingsplan staat dergelijke intensieve veehouderij niet toe aan de Polweg. De Milieufederatie vraagt de Rechtbank dan ook om een streep te zetten door de bouwvergunning.