Geef je op voor de Energy Pitch Bio-energiebuurten!

1 mei 2015

Geef je op voor de Energy Pitch Bio-energiebuurten!

De aftrap van de nieuwe Energy Pitch Overijssel is een feit! Het wordt een speciale editie rond het thema bio-energie, met andere randvoorwaarden dan voorheen. Bio-energie is een breed begrip, daaronder verstaan wij het genereren van energie uit organische (rest)producten, zoals bermmaaisel, snoeiafval, slib en mest, waar bij voorkeur mineralen worden hergebruikt. Voor deze energie pitch zijn we op zoek naar buurten, dorpen of gemeenschappen die de ambitie hebben om de eigen warmte- en energiebehoefte voor het overgrote deel uit lokale biomassa te halen, en eventueel aanvullend met andere duurzame energie aan de slag gaan of zijn.

Bij voorkeur organiseert het initiatief zich tot een stichting, vereniging of coöperatie voordat de pitch plaatsvindt. Het initiatief bestaat uit een samenwerking tussen bewoners, ondernemers en de gemeente, die een gezamenlijke ambitie delen. Om de ambitie te verwezenlijken verwachten we dat het initiatief een eigen visie en verschillende deelprojecten zal ontwikkelen. Als voorbeeld staan de Duitse bio-energiedorpen, waar de lat hoog ligt: 100% van het huidige elektriciteitsverbruik en 50% van het huidige warmtegebruik, wordt gedekt door bio-energie. De visie en de weg er naartoe, ook wel routekaart genoemd, zal uiteindelijk gepitcht worden voor de jury. Voor meer voorwaarden kijk op www.overijssel.nl/bioenergiebuurt.

Geld voor elke deelnemer aan de pitch
De Energy Pitch Bio-energiebuurt vindt plaats op 19 november 2015. Elk initiatief dat de selectie doorkomt en uiteindelijk zal pitchen, kan op (financiële) ondersteuning rekenen van de provincie. Het initiatief met het beste stappenplan ontvangt € 30.000,- steun van de provincie Overijssel in de vorm van een ontwikkelbudget, de inhuur van deskundige begeleiding en inzet van kennis en netwerken van de provincie. Het beste stappenplan betekent niet automatisch het meest uitgewerkte plan, want innovatie speelt ook een belangrijke rol!

Aanmelden
Alle initiatieven die mee willen doen met de pitch, kunnen zich melden bij Natuur en Milieu Overijssel. Wil je zelf niet mee doen, maar denk je iemand te kennen die mee kan doen, geef het aan ons door, dan zoeken wij contact. Aanmelden bij: goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl of bel (038) 4250966.