Gaswinning Loppersum wordt stilgelegd

15 april 2015

Gaswinning Loppersum wordt stilgelegd

Voorlopige uitspraak Raad van State

De Voorzieningenrechter van de Raad van State heeft de gaswinning in en rond Loppersum voorlopig verboden om het aardbevingsrisico aldaar te beperken. Alleen als gaswinning op andere locaties niet mogelijk is en de leveringszekerheid in gevaar komt, wordt gaswinning rond Loppersum opnieuw toegestaan. De rechter ziet geen aanleiding de gasproductie uit het Groningenveld geheel stop te zetten.

De Natuur en Milieufederatie Groningen vindt het positief dat de rechter erkent dat de aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning en, vooral rond Loppersum, de laatste jaren in hevigheid toenemen. Maar de rechter stelt ook dat gaswinning uit het Groningenveld essentieel is voor de Nederlandse energievoorziening en voor de Nederlandse Staat een onmisbare bron van inkomsten vormt. Het is teleurstellend dat de rechter deze belangen zo zwaar laat meewegen.

Op de vraag of het gaswinningsbesluit van minister Kamp in strijd is met het voorzorgsbeginsel en de mensenrechten – vastgelegd in de Grondwet en in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden – is de Voorzieningenrechter niet ingegaan. Dit vergt nader onderzoek en dat past minder goed in deze korte procedure, aldus de rechter.

Het verzoek om de gaswinning uit het gehele Groningenveld voorlopig stil te leggen was bij de Raad van State ingebracht door de Stichting Vrienden van Groningen Centraal!, de Vereniging HS Centraal! en twee inwoners van Krewerd. De Natuur en Milieufederatie is, samen met de Groninger Bodem Beweging (GBB), Milieudefensie en de Waddenvereniging, wel in beroep gegaan tegen het gaswinningsbesluit van de minister, maar heeft niet gevraagd om een voorlopige voorziening, aangezien de Voorzieningenrechter in een dergelijke korte procedure niet diep op de zaak kan ingaan.

Meer informatie