Gasbesluit Minister Kamp onacceptabel

17 december 2014

Gasbesluit Minister Kamp onacceptabel

Dinsdagavond 16 december heeft minister Kamp een besluit genomen over de gaswinning in Groningen. Op advies van het Staatstoezicht op de Mijnen is besloten de gaswinning in het cluster Zuidwest (rond Hoogezand) terug te brengen met 3 miljard kuub ten opzichte van de productie in 2014. De productie in de overige clusters blijft gelijk. De Natuur en Milieufederatie Groningen is van mening dat dit onvoldoende is om de veiligheid van inwoners van het aardbevingsgebied te garanderen.

De Natuur en Milieufederatie Groningen is steeds een voorstander geweest van het ‘hand aan de kraan’-principe. De gaskraan moet steeds zover worden teruggeschroefd dat de veiligheid van de Groningers binnen redelijke normen kan worden gegarandeerd. Binnen dat standpunt  werken we aan de Dialoogtafel Noordoost-Groningen mee aan regelingen rond schadeherstel, preventief versterken van gebouwen en het verbeteren van de leefbaarheid.

Het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen gaat alleen in op het risico op bevingen en maakt een inschatting van het productieplafond dat daarbij hoort. Dat zegt nog niet zoveel over de veiligheid boven de grond. Die is afhankelijk van de bouwkundige normen waaraan gebouwen moeten voldoen om stabiel te blijven in geval van een aardbeving. Die normen zijn inmiddels bekend, maar het Staatstoezicht op de Mijnen geeft aan dat ze die nog niet in hun advies hebben kunnen betrekken.

De implicaties van die bouwkundige normen liegen er niet om. De plaatjes laten dan zien dat preventief versterken in vrijwel de gehele provincie nodig is en dat circa 165.000 woningen daarvoor beschouwd moeten worden. Dat preventief versterken klinkt onschuldig, maar betekent dat gebouwen vrijwel geheel moeten worden afgebroken en opnieuw opgebouwd. Volgens de geldende veiligheidsnormen zijn dus vrijwel alle gebouwen, waaronder scholen, universiteit en ziekenhuizen, onvoldoende veilig. Met het maximale tempo van preventief versterken duurt het ongeveer 55 jaar voordat veilig gewoond en geleefd kan worden in de provincie, als die opgave überhaupt al behapbaar zou zijn.

Het beperkt terugschroeven van de productie in één cluster komt op geen enkele wijze tegemoet aan de ernst van de problematiek. Het feit dat Kamp recente informatie over veiligheidsnormen niet heeft meegewogen in zijn gasbesluit is simpelweg onethisch.

We blijven ons, samen met andere partijen, langs juridische weg verzetten tegen het gasbesluit en zoveel mogelijk protestacties ondersteunen.