FRYSLAN FOAR DE WYN: OMWONENDEN NU AAN ZET

9 mei 2014

FRYSLAN FOAR DE WYN: OMWONENDEN NU AAN ZET

De komende maanden kunnen omwonenden aangeven wat zij vinden van plannen voor windenergie bij hen in de buurt. Het gaat dan om initiatieven die zijn ingediend bij Fryslân foar de Wyn. In de eerste paar maanden van Fryslân foar de Wyn konden initiatiefnemers van nieuwe windparken voorstellen indienen bij Fryslân foar de Wyn. De komende maanden staan in het teken van de dialoog met omwonenden. Eind juni gaat een onafhankelijke Commissie van Advies aan de slag om uit de beste voorstellen een integraal plan te maken voor heel Friesland. Daarbij zullen de resultaten van de gesprekken zwaar meetellen. Pieter Winsemius is bereid gevonden om de Commissie van Advies voor te zitten.

Op 1 mei – de sluitingsdatum – waren er bij de Regiegroep van Fryslân foar de Wyn in totaal 67 projectvoorstellen ingediend voor in totaal 72 locaties. De Regiegroep heeft al deze voorstellen geëvalueerd aan de hand van de vraag of een voorstel wel of niet voldoet aan de Randvoorwaarden van Fryslân foar de Wyn (of er binnenkort aan kan voldoen). Dit heeft er toe geleid dat van al die voorstellen er nu 39 op een “Kandidatenlijst” zijn geplaatst en 30 op een “Reservelijst”. Een paar voorstellen zijn ingetrokken. Alle voorstellen zijn met ingang van 9 mei op de website van Fryslân foar de Wyn te vinden. De Regiegroep wil maximale transparantie over wat is ingediend zodat iedereen zich volledig op de hoogte kan stellen, ook van het werk van de Regiegroep.

Voorstellen op de Kandidatenlijst hebben naar de mening van de Regiegroep meer kans dan voorstellen op de Reservelijst om opgenomen te worden in het advies van de Commissie van Advies dat in oktober wordt uitgebracht aan de provincie. Dit omdat zij naar het oordeel van de Regiegroep voldoen aan de Randvoorwaarden van Fryslân foar de Wyn zoals die vanaf het begin bekend zijn gemaakt. De voorstellen op de Reservelijst voldoen hier niet aan. Of initiatieven opgenomen worden in het advies van de Commissie hangt mede af van wat de bevolking in de omgeving van een initiatief er van vindt.

In een aantal regiobijeenkomsten in mei en juni wordt gevraagd naar de mening van omwonenden over specifieke projecten. De plaats en datum van de regiobijeenkomsten kan men vinden op de website www.fryslanfoardewyn.nl. Via deze website kan men zich ook aanmelden. Naast de regiobijeenkomsten gaat de Regiegroep de mening van de bevolking over specifieke projecten peilen via enquêtes, waaronder in elk geval een internet enquête op de website van Fryslân foar de Wyn. Op deze manier wil de Regiegroep zoveel mogelijk mensen in de directe omgeving van een project benaderen. Inzet is om niet alleen de voor- en tegenstanders van een project aan het woord te laten, maar juist ook mensen te betrekken die nog geen standpunt hebben.

De resultaten van de regiobijeenkomsten en de enquête worden aangeboden aan de Commissie van Advies. De Regiegroep is verheugd dat Pieter Winsemius bereid is gevonden de Commissie voor te zitten. Pieter Winsemius is goed bekend met en in Friesland, is prominent lid van de VVD, ex-minister van VROM (2x), lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en bijzonder hoogleraar duurzaamheid. Hij is dus goed bekend met de materie. De Regiegroep is momenteel bezig met de verdere invulling van de Commissie.

Het woord is dus nu aan de bevolking en vooral aan de mensen die in de buurt van een project wonen. Uitgangspunt van Fryslân foar de Wyn was en is hen zoveel mogelijk te betrekken bij de discussie en de besluitvorming en om zelf in Friesland de regie te houden bij de keuze van locaties voor windenergie. Wij willen voorkomen dat de besluiten in Den Haag worden genomen en ons opgelegd.

 

De media hebben uitgebreid verslag gedaan:

Nog 39 plekken voor molens
Leeuwarder Courant
http://www.lc.nl/friesland/article17073453.ece/Nog-39-plekken-voor-molens-#.U3CZy_l_tHU

Dorpsbelang aan de bak voor windmolens
Friesch Dagblad
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=67463

Omrop Fryslân Radio over Fryslân foar de Wyn
http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/radiomist?created[value][date]=10-05-2014&u=8
8 uur op 8.12 minuut

Omrop Fryslân TV over Fryslân foar de Wyn
http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/hjoed-fan-9-maaie-2014-1800
Fryslân foar de Wyn