Fryslân foar de Wyn: 58 initiatieven voor windenergie op land

3 april 2014

Fryslân foar de Wyn: 58 initiatieven voor windenergie op land

Op 1 april sloot de termijn om windenergie-initiatieven in te dienen. Er zijn 58 initiatieven ingediend voor clusters van windmolens. De initiatieven liggen verspreid over de hele provincie behalve in gemeente Opsterland en Smallingerland, met een concentratie in de windrijke streken van de provincie. Uit de ingediende plannen blijkt dat er veel lokale gemeenschappen betrokken zijn bij windenergie, de Friese ondernemers en dorpsmolens zijn goed vertegenwoordigd. 

In de meeste plannen wordt uitvoerig aandacht gegeven aan belangrijke onderwerpen: saneren, participatie, compensatie. De regiecommissie is bezig alle plannen te bekijken op volledigheid. De regiecommissie zal nog deze week berichten uit laten gaan met suggesties tot aanvulling.

Tot 1 mei is er ruimte om ontbrekende informatie binnen de ingediende voorstellen aan te vullen. Daarna zijn de plannen definitief en kunnen ze op de website www.fryslanfoardewyn.nl bekeken worden. In mei en juni worden er regiobijeenkomsten georganiseerd waarbij ieder die dat wil kan reageren op de voorstellen. Een onafhankelijke commissie zal vanuit al die informatie één of meerdere scenario’s voor de realisering van 530 megawatt windenergie op land in de provincie Fryslân schetsen. De provincie ontvangt deze scenario’s in oktober.

 

Hou Friesland MooiLogo FMF kleinLogo platform duurzaam fryslân

 

Extra informatie: 

Fryslân foar de Wyn is een initiatief van Platform Duurzaam Fryslân, de Friese Milieu Federatie en het Comité Hou Fryslân Mooi. Zij zijn ervan overtuigd dat dit proces zal leiden tot windenergie-initiatieven met draagvlak die goed zijn voor natuur en landschap, voor windondernemers en voor omwonenden. Dus voor alle Friezen en voor Fryslân als geheel.

Voor meer informatie:
Albert Koers
0622371933