Friese Milieu Federatie ontvangt aanmoedigingsprijs

17 september 2018

Friese Milieu Federatie ontvangt aanmoedigingsprijs

Het Friese Omgevingslab gebiedsontwikkeling 2.0 heeft de vermelding ‘Project met Stip’ gekregen van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. De Friese Milieu Federatie én de provincie Frieslân zijn beiden in het zonnetje gezet. De milieufederatie omdat zij constructief meedenkt over integrale gebiedsontwikkeling in Friesland. De provincie omdat zij de samenleving, gemeenten en Wetterskip Fryslân uitnodigt mee te denken over de toekomst van het gebied.

Hans van der Werf (directeur Friese Milieu Federatie) neemt samen met Provincie Friesland de prijs in ontvangst

Nieuwe rol milieufederatie

De jury vindt het te prijzen dat een milieufederatie betrokken is bij een thema als kwaliteit van de leefomgeving en nadenkt over de toekomstige opgaven. Ook helpt de federatie, met de inzet van velen, de kansen te benutten die de Omgevingswet biedt. En daarmee pakt ze een andere rol dan normaal. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen een belangenorganisatie en overheden. Het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ moedigt de federatie via deze prijs aan om deze breed te delen.

Project met Stip

Het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ is op zoek naar projecten waarmee overheden en andere organisaties in het land elkaar kunnen inspireren. De actieve aanpak van de Friese Milieu Federatie is daar een mooi voorbeeld van.