Friese landschap staat onder druk

9 april 2014

Friese landschap staat onder druk

Fries burgerpanel: Friese landschap staat onder druk

Het Friese landschap is van en voor iedereen. Wat zijn de voorkeuren en wensen van de panelleden wat betreft het landschap om hen heen? Merken ze veranderingen in het landschap op en wat vinden zij daarvan? Wie moet er eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het Friese landschap? Dat wilde Partoer, Fries bureau voor sociaal economische vraagstukken, graag weten. Met deze enquête van het Fries burgerpanel willen we inwoners van Fryslân betrekken bij de discussie over de inrichting en toekomst van het Friese landschap. Meer dan 1000 panelleden vulden de enquête in. Uit de reacties blijkt dat de panelleden zich erg betrokken voelen bij het Friese landschap.

Eigen bijdrage aan het Friese landschap

Zijn Friezen bereid om zelf meer te doen om het landschap leefbaar te houden? En op welke manier dan? De panelleden kregen verschillende mogelijkheden onder ogen en konden laten weten wat ze al deden, wat ze wel wilden doen of absoluut niet. U treft de uitkomsten aan in de publicatie.

Bereidheid om meer te betalen voor melk

Meer dan driekwart van de panelleden is bereid om meer te betalen voor een pak melk als dat geproduceerd is door een melkveehouderij, die extra zorg besteedt aan het behoud van landschap. 30% is bereid om 10 cent meer te betalen, 20% wil wel 5 cent extra betalen. Er is zelfs een groep (6%) die bereid is om 50 cent per liter extra te betalen!

De uitkomsten van een panelonderzoek kunnen gebruikt worden om beleid te toetsen, ontwikkelen, om te buigen of tevreden te kijken naar het gevoerde beleid. De rapportage wordt zo vorm gegeven, dat het prettig leesbaar is op het beeldscherm, zodat we papier besparen. Maar afdrukken is ook zeker mogelijk.

Fries Burgerpanel is een initiatief van Partoer
Wilt u reageren? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider: Els Hiemstra, 058-2348500. U kunt ook mailen: friesburgerpanel@partoer.nl