Friese Big Jump in De Grote Wielen succes

10 juli 2014

Friese Big Jump in De Grote Wielen succes

big jump 8 juli 2014

Gezamenlijke inzet voor nog schoner (zwem)water

De derde editie van de Friese Big Jump Schoon Water Party ging woensdag 9 juli, klokslag 14.00 uur, in De Grote Wielen bij Leeuwarden van start. Neptunus, gespeeld door de bekende Friese acteur Rense Westra, gaf het startschot. 

Met de ‘grote plons’ wordt in heel Europa aandacht gevraagd voor het belang van schoon (zwem-)water voor mens en natuur. Om te bekrachtigen dat het ook Fryslân serieus is maakten Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, Friese Milieu Federatie, Hiswa, Recron, Watersportverbond, Staatsbosbeheer, Marrekrite en de VFG (Vereniging Friese Gemeenten) bekend dat zij het voornemen hebben een zwemwaterconvenant op te stellen. Hierin verklaren ze zich gezamenlijk in te willen gaan spannen het (zwem-) water nog schoner te krijgen en te houden. Onder meer door maatregelen te nemen die nodig zijn om de officiële zwemwaterlocaties in Fryslân in 2015 te laten voldoen aan de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn.

“Schoon water is belangrijk om de Friese natuur en landschap mooi en divers te houden”, aldus Jannewietske de Vries, gedeputeerde van de provincie Fryslân. “Het is bovendien een motor voor onze regionale economie en van groot belang om veilig in te kunnen zwemmen”. Wietze de Haan, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân beaamt dit: “Met de Big Jump en het convenant willen we weer benadrukken dat de Friese meren geen riool zijn. Eigenaren van pleziervaartuigen lozen helaas nog te vaak hun toiletwater in het vaarwater. Maar er zijn vele mogelijkheden om het afvalwater op te vangen en dat hoeft niet perse een vuilwatertank te zijn. Ook droogtoiletten zijn een praktische en goedkoop alternatief”. Deze zomer worden recreatievaarders wederom in Fryslân gewezen op hun verantwoordelijkheid met de schoonwatercampagne ‘Gewoon schoon, lekker fri(e)s’

Big Jump

Voor de derde editie van de Friese Big Jump werd het startschot gegeven door Neptunus. Deelnemers konden vervolgens kennismaken met zeilen, surfen, suppen, beachvolleybal en voor de allerkleinsten was er een ‘Poepkasteel knutselhoek’ met Lida Dijkstra en Natascha Stenvert, de schrijfster en illustrator van het prentenboek ‘Poepkasteel’.

De Big Jump wordt jaarlijks georganiseerd door de waterschappen en de milieufederaties. In Fryslân hebben dit jaar ook  het Friese Merenproject, Zeilschool Propsma en Surfschool (PZV de Wielen)  hun medewerking verleend aan dit project. In Europa springen duizenden mensen voor schoner water tijdens de Big Jump.

NB De officiële Big Jump vindt officieel in heel Europa plaats op zondag 13 juli. Op die dag wordt echter de finale van het Wereldkampioenschap Voetbal gespeeld. Om die reden vindt de Friese Big Jump Schoon Water Party plaats op woensdagmiddag 9 juli.

Nadere informatie wordt graag verstrekt door projectleider Yvette van Dijk van de Friese Milieu Federatie (06-42211005).

FMF BIg Jump01_6213