Financiën voor groene initiatieven

8 juli 2015

Financiën voor groene initiatieven

St. 4PK11a

Naar aanleiding van vragen van initiatiefnemers die zelf natuur beheren of een groen buurt initiatief organiseren, hebben we gezocht naar mogelijke fondsen waar je, met de nodige inventiviteit, een aanvraag kunt doen voor extra middelen. Download hier Overzicht Subsidies groene bewonersinitiatieven voor een uitgebreid door ons samengesteld overzicht.