Feestelijke opening van bewonersnatuur in Steenwijk op braakliggend terrein

25 mei 2016

Feestelijke opening van bewonersnatuur in Steenwijk op braakliggend terrein

Inwoners Steenwijk maken tijdelijk park op stuk grond van de gemeente

Groen van Betekenis Steenwijk

Belangen Steenwijk Noord nodigt u op zaterdag 4 juni van harte uit tijdens de feestelijke opening van hun buurtpark. Samen met bewoners heeft de belangengroep plannen gemaakt voor de aanleg van een mooi stuk bewonersnatuur op een braakliggend terrein. De eerste start van de aanleg is gemaakt en in het najaar zullen zij de overige beplanting aanbrengen.  

Belangen Steenwijk Noord vindt dat er veel te weinig groen is in de wijk. Er zijn nauwelijks speelplaatsen voor kinderen en te weinig plekken voor een fijne wandeling. Daarom besloten zij om het stuk braakliggend grond naast school B in te richten als bewonersnatuur. Het stuk grond was een doorn in het oog voor de wijkbewoners. Het werd enkel gebruikt om de hond uit te laten, maar voor de rest kwam er niemand. Daarom hebben zij er een klein park van gemaakt met mooie bomen, struiken en bloemen en komt er een beek en een kikkerpoel.

Samenwerking met de gemeente
De eigenaar van het braakliggende terrein is gemeente Steenwijkerland. Het is de bedoeling dat een organisatie de kavel wil kopen voor een kantoorgebouw, maar dat gebeurt maar niet. Belangen Steenwijk Noord heeft met de gemeente afgesproken dat zij het tijdelijk mogen gebruiken als buurtpark totdat zich alsnog een koper aanbiedt. De buurtbewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente was eerst huiverig, maar heeft inmiddels alle vertrouwen in de bewoners en het initiatief. De belangengroep hoopt dat de koper zich nooit zal aandienen en dat de bewoners nog heel lang kunnen genieten van het park.

Feestelijke opening
Wilt u het stuk bewonersnatuur met eigen ogen zien? Dan bent u van harte uitgenodigd op zaterdag 4 juni om 13.30 uur. De bewoners laten u graag met trots zien wat ze tot nu toe bereikt hebben en vertellen u over de plannen die nog komen gaan. De locatie van het buurtpark is naast school B (Tukseweg 73, Steenwijk). Bekijk de flyer voor meer informatie en het programma.

Groen van Betekenis
Dit bewonersinitiatief in Steenwijk is één van de drie pilots in het project Groen van Betekenis. Uit recent uitgevoerd onderzoek door de Provincie Overijssel naar natuurbeleving door inwoners uit Overijssel blijkt dat meer groen in en om de stad één van de grootste wensen is ten aanzien van het natuurbeleid. Met het project Groen van Betekenis wil Natuur en Milieu Overijssel in het kader van het programma Natuurbreed van provincie Overijssel drie pilots uitvoeren om het groen in en om de stad samen met overheden en bewoners verder te ontwikkelen. Deze initiatieven enthousiasmeren en stimuleren bewoners om ook in hun eigen straten en tuinen groen te creëren. De drie pilots zijn input voor routekaarten die andere bewonersgroepen en overheden kunnen inspireren en ondersteunen in de aanpak van vergroening in hun eigen leefomgeving.

Download: Uitnodiging opening buurtpark Steenwijk