Explosieve groei veestapel bedreigt Drenthe

11 oktober 2013

Explosieve groei veestapel bedreigt Drenthe

Er dreigt een explosieve groei van de veestapel in Drenthe. Zonder maatregelen leidt meer vee tot een verhoging van de ammoniakuitstoot. Het gevolg is een verdere verslechtering van de kwaliteit van de Drentse natuur. De Drentse natuur- en milieuorganisaties ondersteunen daarom het stil leggen van de provinciale vergunningverlening aan veehouderijbedrijven. De opschorting moet ook gelden voor de aanvragen die nu in behandeling zijn.

De afgelopen jaren hebben opvallend veel Drentse veehouderijbedrijven een Natuurbeschermingswetvergunning voor de uitbreiding van hun bedrijf gekregen. De vergunningen zijn verleend op basis van een provinciale beleidsregel. Deze is gebaseerd op het Groenmanifest, een set van afspraken tussen de Drentse landbouw- en natuurorganisaties.

Eén van de hoofdafspraken van dit beleid en het Groenmanifest is een verlaging van de ammoniakuitstoot. De provincie blijkt nu zoveel vergunningen te hebben verleend dat de ammoniakuitstoot waarschijnlijk is toegenomen. Dat is in strijd met de gemaakte afspraken.

De mogelijke toename van de ammoniakuitstoot noodzaakt de provincie om de vergunningverlening nu stil te leggen. Extra ammoniak leidt tot verslechtering in plaats van noodzakelijke verbetering van de Drentse natuur.

De natuur- en milieuorganisaties zijn van mening dat deze opschorting ook moet gelden voor de vele aanvragen die nu nog in behandeling zijn. Verlening van deze vergunningen maakt het probleem anders alleen maar groter.

De oorzaak van de explosieve groei van de vergunningaanvragen en het antwoord op de vraag waarom dit nu pas wordt ontdekt moeten boven water komen. De Drentse natuur- en milieuorganisaties hebben bij herhaling aangedrongen op monitoring en toepassing van het hand aan de kraan-principe, zoals is afgesproken in het Groenmanifest.

De natuur- en milieuorganisaties willen nu zo snel mogelijk met de provincie en de landbouw om tafel om vast te stellen hoe het verder moet. Voor de organisaties staan de uitgangspunten en afspraken van het Groenmanifest nog steeds overeind. Verlaging van de ammoniakuitstoot en bedrijfsontwikkeling kunnen in principe goed samengaan. Maar dan moet de ontwikkeling van bedrijven wel worden gecombineerd met een set maatregelen die de ammoniakuitstoot beperken.

 

GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieufederatie Drenthe