Expeditie Wildernis voor basisscholen in Zwartewaterland

10 februari 2016

Expeditie Wildernis voor basisscholen in Zwartewaterland

20150921_093747

In februari en maart organiseert Natuur en Milieu Overijssel vijf speciale expedities in de ‘wildernis’ van de IJssel-Vechtdelta voor basisscholen uit de gemeente Zwartewaterland. In Expeditie Wildernis IJssel-Vechtdelta gaan kinderen van de groepen 5, 6, 7 of 8 mee op avontuur vol spannende activiteiten.

De leerlingen zijn bij deze expeditie te gast op het erf van boer Vos in Genemuiden. Na een bezoek aan de dieren op de boerderij, maken ze een struintocht over de dijk en langs het water. Door middel van educatieve beleefopdrachten ontdekken de leerlingen de waterrijke delta. Ze krijgen kennis en inzicht in de verschillende aspecten van het water (de rivier) in relatie tot de mens, plant en dier. Naast de beleefopdrachten gaan de leerlingen vuur maken en broodjes bakken.

Werken aan waterveilige delta
Vanuit het programma IJssel-Vechtdelta werken provincie, waterschap, gemeenten en de veiligheidsregio samen aan een toekomstbestendige waterveilige delta, waar het goed wonen, werken en leven is. Vanwege klimaatveranderingen bereidt de IJssel-Vechtdelta zich voor op meer wateraanvoer door rivieren, een mogelijk hoger peil van het IJsselmeer en soms ook extra watertoevoer in droge tijden. Alle dijken worden goed bekeken en zo nodig hersteld. Op sommige plaatsen is er extra aandacht. Op de Kampereilanden, waar ook het bedrijf van boer Vos ligt, is een speciaal project voor waterbewust bouwen.  In dit gebied is het overstromingsrisico iets groter dan elders. De IJssel-Vechtdelta partijen vinden het leuk om ook de kinderen iets over hun werk te vertellen. Deze expeditie wordt daarom mogelijk gemaakt door het programma IJssel-Vechtdelta. De gemeente Zwartewaterland is enthousiast over de expeditie en hoopt dat er veel belangstelling zal zijn vanuit de scholen.

Kinderen meer waterbewust
Met Expeditie Wildernis IJssel-Vechtdelta wil Natuur en Milieu Overijssel kinderen in contact brengen met de natuur en het water. We willen hen laten ervaren hoe belangrijk het is om rekening te houden met water. Leven in een delta betekent dat we onszelf, onze dieren en onze huizen moeten beschermen tegen eventuele overstromingen. Bij de expeditie ligt de focus op belevend leren. Buiten spelen en leren maakt kinderen creatiever, slimmer, fitter en gezonder. Dus het is niet alleen leuk, maar ook nog hartstikke goed voor ze!