Engie stelt besluit proefboringen bij Schiermonnikoog uit

18 augustus 2016

Engie stelt besluit proefboringen bij Schiermonnikoog uit

Op 17 augustus hebben vertegenwoordigers van de brede coalitie Niet Boren voor Schiermonnikoog gesproken met Engie Nederland, het bedrijf dat boringen naar gas wil doen bij Schiermonnikoog. Het gesprek vond plaats op initiatief van de brede coalitie met als doel Engie te overtuigen te stoppen met de plannen voor gaswinning bij Schiermonnikoog. Het gesprek met Engie wordt over een maand voorgezet. Zolang we praten neemt Engie geen boorbesluit. De juridische procedures gaan ondertussen wel door.

Er is breed verzet tegen de plannen om gas te winnen bij Schiermonnikoog. Een petitie tegen de boringen is al door meer dan 25.000 mensen ondertekend. Vlak voor het zomerreces stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een amendement waardoor het niet meer mogelijk is om in een Werelderfgoed of een Natura2000-gebied te boren. De voorgenomen proefboringen bij Schiermonnikoog vallen echter nog onder de oude Mijnbouwwet, waardoor dit nog wel kan.Ook schuin boren onder een Natura2000-gebied blijft mogelijk, maar ook dit heeft nadelige gevolgen voor het gebied.

Gaswinning veroorzaakt bodemdaling en bedreigt de unieke waddennatuur. Bovendien is gas een fossiele brandstof die bijdraagt aan klimaatverandering en zeespiegelstijging, de grootste bedreiging voor het waddengebied. Om aan de afspraken van het klimaatakkoord te voldoen, dat in december 2015 in Parijs is afgesloten, moet een meerderheid van de fossiele reserves in de grond blijven en duurzame energiebronnen worden gebruikt. Het uitsluiten van winningen bij kwetsbare natuurgebieden is een logische eerste stap.

Het moederbedrijf van Engie heeft onlangs laten weten dat zij zo snel mogelijk af wil van fossiele energie. Juist daarom begrijpt de brede coalitie niet waarom Engie toch plannen heeft voor het aanboren van een klein wingebied in een kwetsbaar natuurgebied.

De brede coalitie Niet Boren voor Schiermonnikoogbestaat uit de bewoners van Schiermonnikoog, verenigd in Horizon Schiermonnikoog en 17 natuur- en milieuorganisaties waaronder de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Urgenda, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederatie Groningen. Via de website nietborenvoorschiermonnikoog.com kan iedereen een bijdrage leveren aan het verzet tegen de gaswinningsplannen bij het Waddeneiland.