Energiebesparing in huursector gestrand?

28 oktober 2014

Energiebesparing in huursector gestrand?

Sommige woningcorporaties besparen in hun huurwoningen volop energie; anderen Stook je rijkworstelen met tegenwind. Hoe komt dat en wat is eraan te doen? Daarover gaat de Slotbijeenkomst van StookjeRijk 2014 op 20 november. Ook worden de winnaars van de StookjeRijk Trofee 2014 bekend!

Er zijn grote verschillen in de voortgang van energiebesparing bij corporaties. Sommige corporaties houden vol, ondanks de verhuurders- en Vestiaheffing, terwijl andere veel last hebben van deze tegenwind. Dat is één van de conclusies uit de twaalf rondetafelgesprekken die dit jaar zijn gehouden tussen corporaties, huurders, raadsleden en wethouders. De vraag werpt zich dan ook op: waar ligt dat aan? En wat zijn bij anderen de belangrijkste belemmeringen en oplossingen?

Deze en andere vragen zullen aan bod komen tijdens de slotbijeenkomst van Stook je Rijk 2014, op donderdagavond 20 november in Utrecht. Locatie: Zaalverhuur7, Boothstraat 7.

De Natuur en Milieufederaties, Rotterdams Milieucentrum, de Woonbond en Aedes nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Het is dé gelegenheid om met huurders, corporaties en gemeenteraadsleden in gesprek te gaan over energiebesparing in de huursector. In het afgelopen jaar zijn al deze partijen al flink met elkaar in debat gebracht tijdens de rondetafels.

Ook grote verschillen tussen gemeenten

Ook is opvallend dat de voortgang van energiebesparing van huursectoren tussen gemeenten sterk verschilt. Wat kunnen daar de oorzaken van zijn? Een aantal gemeenten gaat prestatieafspraken in lijn brengen met het Energieakkoord (gemiddeld label B in 2020, monitoring, en driepartijenoverleg). En wat doen de overigen? Wat zijn de ervaringen bij gemeenten? Huurdersverenigingen en raadsleden hechten veel belang aan periodiek driepartijenoverleg. Hoe wordt dit overleg structureler? Welke rol hebben Aedes en de VNG hierbij? En hoe kijkt de Borgings¬commissie van het Energieakkoord tegen de ontwikkelingen aan (voortgang, monitoring en kwaliteit van de prestatieafspraken)?

Uitreiking Stook je rijk Trofee

Tijdens de slotbijeenkomst maken wij ook de winnaars van de StookjeRijk Trofee 2014 bekend. Deze aanmoedigingsprijs gaat naar de huurdersvereniging, de woningcorporatie en de gemeenteraad die in het project de beste invulling aan de afspraken van het convenant Energiebesparing Huursector/ Energieakkoord heeft gegeven.

Locatie

Zaalverhuur7, Boothstraat 7, Utrecht

Programma

18.00-18.30u: inloop met broodjes 18.30u: aanvang 20.30u: einde

Welkom en inleiding

Presentaties:

  • De resultaten van de Rondetafels, door De Natuur en Milieufederaties
  • Woonlasten-Betaalbaarheid-Energiearmoede, door de Woonbond.

Interviews en debat

met onder meer Ronald Paping (directeur Woonbond), Meindert Smallenbroek, (directeur Bouwen ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken) , René van Genugten (Aedes) , VNG, de borgingscommissie en andere deskundigen (oa op het gebied van draagvlak en financiering). Kamerleden zijn uitgenodigd voor een gesprek.

Rondetafels

met corporaties, met huurders en met gemeenteraadsleden uit het project (onder meer met genomineerden Stookjerijk Trofee 2014). Onderwerp: belemmeringen, successen en oplossingen. Ook de winnaars van de Stookjerijk 2013 en 2011 wordt gevraagd om hun ervaringen en visie.

Prijsuitreiking

drie Stookjerijk Trofees aan beste corporatie, huurdersorganisatie en gemeenteraad.

De avond staat wederom onder leiding van debatleider Michel Jehae. Hij heeft ook de Rondetafels voor Stookjerijk geleid.

De avond biedt ook volop gelegenheid om kennis uit te wisselen en interessante contacten te leggen. Zie ook: http://www.stookjerijk.nl/ Nadere informatie: Maarten Visschers, Gelderse Natuur en Milieufederatie, 026-3523740. m.visschers@gnmf.nl.