Een groen programma…op naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

9 januari 2014

Een groen programma…op naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

Op 19 maart 2014 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De Natuur en Milieufederatie Groningen denkt graag met u mee bij het maken van de juiste keuzes voor natuur, milieu en landschap.

Gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Ook over natuur en landschap. Een mooie kans én een mooie uitdaging om hiervoor stevige ambities op te nemen in uw verkiezingsprogramma.

‘Het is crisis’. ‘We moeten bezuinigen’. Deze uitspraken horen gemeenten meer dan eens. Zij krijgen steeds meer taken, maar natuur en milieu zijn de basis van de economie en een goed leven. Daarom is duurzaamheid een belangrijke peiler onder het gemeentebeleid.

Stimuleer de lokale economie
Investeren in duurzaamheid betaalt zich terug. Het is niet meer dan redelijk om júist in tijden van crisis en bezuinigingen tenminste 15% van de begroting aan het verduurzamen van de gemeente te besteden. Stevig investeren in duurzaamheid is goed voor de lokale werkgelegenheid en een houdbare en vitale economie, en uiteraard ook voor de leefbaarheid, de sociale cohesie, de gezondheid en de portemonnee van bewoners.

Kwaliteit in plaats van kwantiteit
Gelukkig zien steeds meer gemeenten dat in plaats van kwantiteit, kwaliteit voorop moet staan. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van plannen en projecten. Opstellers van een verkiezingsprogramma kunnen al bijna niet meer om het woord duurzaamheid heen. Logisch, want aandacht voor duurzaamheid en milieu levert kiezers op. Duurzaamheid vergroot draagvlak, kiezen voor burgerinitiatieven is een keuze voor succes.

In dit document reiken we ideeën aan voor het schrijven van het verkiezingsprogramma. Op een aantal onderdelen waar gemeentes mee te maken krijgen, geven we extra informatie. De informatie kan vrij worden gebruik in verkiezingsprogramma’s.

Meer informatie

Bekijk het 10-punten plan