Duurzame intensieve veehouderij bestaat niet

30 maart 2016

Duurzame intensieve veehouderij bestaat niet

Op 16 december 2015 namen Provinciale Staten een motie aan waarin aan Gedeputeerde Staten werd gevraagd om samen met de landbouwsector en de natuur- en milieuorganisaties een regeling te maken die ontwikkelruimte biedt voor intensieve veehouderijbedrijven die ‘verduurzamingsmaatregelen’ nemen. De Natuur en Milieufederatie Groningen ziet geen mogelijkheden hierover mee te denken. In een brief met andere natuur- en milieuorganisaties roepen we het college van GS op om bij hun eerdere standpunt te blijven geen uitbreiding van intensieve veehouderij meer toe te staan.

Kloof
Het gat tussen intensieve veehouderij en duurzame varkens- en pluimveehouderij is te groot. Die kloof valt volgens ons niet met beperkte maatregelen te overbruggen: een beetje duurzamer maakt intensieve veehouderij niet aanvaardbaar. Een regeling die ruimte biedt voor groei van de productie in ruil voor beperkte verduurzamingsmaatregelen, is voor ons dan ook onbespreekbaar.

Intensieve veehouderij is voor veel mensen omstreden; door slechte omstandigheden voor de dieren, uitstoot van ammoniak, gezondheidsrisico’s voor mens en dier, mestoverschot en de kap van oerwouden ten behoeve van de productie van het veevoer en afname van biodiversiteit. De Natuur en Milieufederatie deelt deze overwegingen.

Echt duurzaam
Wie echt duurzaam varkens en kippen wil houden, krijgt in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) de ruimte: biologische veehouderij, volgens de regels die daarvoor gelden, is geen intensieve veehouderij.

De ondertekenaars van de brief zijn Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap,  Milieudefensie Zuidoost Groningen, IVN-Bellingwedde, Greenpeace Groningen en de Stichting Milieubeheer ZWK en de Natuur en Milieufederatie Groningen.