Duurzame Energie: SAMEN!

12 oktober 2015

Duurzame Energie: SAMEN!

Inspirerende bijeenkomst in gemeente Loppersum

Servicepunt Lokale EnergieIn het kader van de Dag van de Duurzaamheid vond donderdag 8 oktober een inspirerende bijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Loppersum. De bijeenkomst is een initiatief van de gemeenten Appingedam, Eemsmond, Loppersum en Winsum en het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts. 50 bestuurders, vertegenwoordigers van dorpsbelangenverenigingen en initiatiefnemers van lokale energiecollectieven gingen met elkaar in gesprek over het stimuleren van lokale energie in hun gemeente.

Thema van de avond was Duurzame Energie: SAMEN! Energiebesparing en -opwekking wordt steeds meer in collectief verband opgepakt. Alle aanwezigen waren het erover eens dat de primaire verantwoordelijkheid voor het ontstaan van lokale energiecollectieven niet bij de politiek ligt. Collectieven van inwoners zullen de handschoen moeten oppakken, maar de gemeente kan daarbij wel faciliteren. Zij kan bijvoorbeeld het collectief een podium bieden om zichzelf te profileren of simpelweg een ruimte met koffie en thee beschikbaar stellen voor bijeenkomsten.

Gemeenten en initiatiefnemers weten niet altijd van elkaars bestaan of behoeften. Deze bijeenkomst was dan ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en tips en concrete adviezen uit te wisselen om een energieproject te doen slagen. Ook tal van regionale en lokale deskundigen van organisaties op het gebied van duurzame energieopwekking waren aanwezig, zoals de Groninger Energie Koepel en een aantal vergevorderde initiatiefnemers.

Duurzame Energie: SAMEN Doen!
De wethouders van de vier organiserende gemeenten ondersteunen de collectieve energie-initiatieven in hun gemeenten van harte en juichen de projecten voor lokale duurzame energieopwekking zeer zeker toe.

Portefeuillehouder Bé Schollema van de Zonne-energie in Groningengemeente Loppersum en tevens voorzitter van de avond: “Lokale energiecollectieven spelen een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Naast de duurzame energie die daarbij wordt geproduceerd, dragen deze collectieven ook bij aan bewustwording en draagvlak. Gemeenten zien het belang van deze lokale bewegingen en willen dit in het kader van burgerparticipatie van harte stimuleren en faciliteren. Ik ben dan ook erg blij met de goede opkomst: bijna 50 deelnemers uit heel Noord-Groningen. Het is een prima gelegenheid om inspiratie op te komen doen, ideeën uit te wisselen, andere enthousiaste initiatiefnemers te ontmoeten en opgedane kennis te delen.”

Duurzame Energie: Voorwaarts!
Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts wil met de organisatie van dit soort bijeenkomsten gemeentebestuurders en lokale initiatiefnemers met elkaar in contact brengen. Beide werken aan hetzelfde doel – inwoners stimuleren en faciliteren in energiebesparing en duurzame opwekking – maar weten niet altijd van elkaars bestaan. Ze hebben elkaar nodig om succesvol te zijn. Het Servicepunt is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen.