Duurzaamheidsagenda voor nieuwe gemeentebestuurders

17 april 2014

Duurzaamheidsagenda voor nieuwe gemeentebestuurders

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Gemeentebestuurders zijn fris gestart met de nieuwe bestuursperiode.  De Natuur en Milieufederatie helpt gemeenten graag werk te maken van duurzaamheid en een gezonde en groene leefomgeving. Alle nieuw gekozen raadsleden ontvangen daarom een pamflet met groene aanknopingspunten en tips in de bus en kunnen zich aanmelden als duurzaamheidsambassadeur.

Gemeenten krijgen meer taken en verantwoordelijkheden, ook op het gebied van duurzaamheid. Dat legt een druk op gemeenten maar biedt ook kansen. Juist in tijden van crisis en bezuinigingen.  Investeringen in duurzaamheid zijn goed voor de economie, lokale werkgelegenheid en leefbaarheid. Ook dragen ze bij aan de gezondheid en de portemonnee van bewoners.

Burgers en maatschappelijke organisaties zien steeds meer mogelijkheden om duurzame ontwikkeling zelf in de praktijk te brengen en zijn bereid de handen uit de mouwen te steken. Lokale energiecorporaties schieten als paddestoelen uit de grond. Ook op thema’s als voedsel, gezondheid en mobiliteit bruist het van de initiatieven. Zij rekenen op een overheid die hun steunt en faciliteert.

Ons pleidooi is deze kansen te grijpen en samen invulling te geven aan een lokale duurzaamheidsagenda. Het pamflet bevat handreikingen op het gebied van energie, afval, duurzame bedrijvigheid, ruimtelijke kwaliteit en biodivisersteit. De Natuur en Milieufederatie zal ook zelf samen met plaatselijke groepen de komende tijd verdere inhoud aan de duurzaamheidsagenda geven. Wilt u in uw gemeente hier aan bijdragen meld u dan aan als duurzaamheidsambassadeur.

Meer informatie