Duurzaam Bovensmilde zaait bloemenweelde voor de bij

27 mei 2014

Duurzaam Bovensmilde zaait bloemenweelde voor de bij

Op vrijdag 2 mei hebben de werkgroep Duurzaam Bovensmilde en de Natuur en Milieufederatie Drenthe een deel van de BrinkBaru, de nieuwe ontmoetingsplek in Bovensmilde, ingezaaid met wilde bloemen. De bloemenweelde die straks ontstaat, is niet alleen aantrekkelijk voor omwonenden maar ook voor bijen en hommels. Beide organisaties willen met de activiteit aandacht vragen voor een meer bij-vriendelijk beheer van openbaar groen.

Het gaat slecht met wilde bijen in Drenthe. Eén van de oorzaken is de wijze waarop openbaar groen en bermen beheerd worden. Door intensief maaibeheer zijn voedselbronnen (bloemen) en nestgelegenheid voor bijen verdwenen. Het inzaaien van bloemen, zoals op de BrinkBaru, is natuurlijk positief voor de bij. Voor echte verbetering van de leefomstandigheden van wilde bijen, hommels en andere insecten is ook een meer bij-vriendelijk beheer van openbaar groen en bermen nodig. Inwoners kunnen daar een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door een stukje openbaar groen in beheer te nemen. Duurzaam Bovensmilde gaat de bloemenweelde op de BrinkBaru bij-vriendelijk beheren.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt samen met lokale natuur- en milieugroepen  aan een meer bij-vriendelijk Drenthe. Samen brengen we de mogelijkheden voor een bij-vriendelijk beheer van openbaar groen en bermen onder de aandacht. Ook kijken we naar mogelijkheden om braakliggende terreinen om te zetten in bijenweides.

Het bloemenzaad voor Bovensmilde is verkregen via de ANV Drenthe. In het kader van het project Bloemrijke Akkers zaaien boeren al langer akkerranden in met bloemenzaad. Dit jaar is het bloemenzaad ook aan particulieren beschikbaar gesteld.