Duurder natuurbeheer door sneller rijden

12 november 2015

Duurder natuurbeheer door sneller rijden

Besluit voor 130 km leidt tot meer verzuring, opwarming en gezondheidsklachten
Het ingezette natuurherstel op de Veluwe wordt jaren teruggeworpen en er zullen nieuwe dure maatregelen nodig zijn om de verzuring door extra stikstof te bestrijden. Dit voorspelt de GNMF naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de maximumsnelheid op de A1, A28 en A50 door en langs de Veluwe te verhogen van 120 naar 130 km/uur. Er zal meer heide moeten worden afgeplagd, omdat door de extra uitstoot van stikstof de grond verzuurt en de de heide vergrast. Het is bovendien maar de vraag of die extra maatregelen toereikend zullen zijn.Minister Schultz gaat er ten onrechte van uit dat er weer ruimte is voor groei, vindt de GNMF. Door de groeiende veehouderij neemt de hoeveelheid stikstof juist toe in plaats van af. De Veluwe is juist een extra kwetsbaar gebied, waar al twee tot drie keer zoveel stikstof ligt als dat het aankan.Klimaat en gezondheid
Verhoging van de maximum snelheid is ook slecht voor het klimaat door de extra uitstoot van CO2. Bovendien zal de overlast voor omwonenden flink toenemen: meer geluidoverlast en meer fijnstof in de lucht. Met als gevolg meer gezondheidsklachten in Gelderland; met name voor mensen die in de omgeving van de A1 en A50 wonen zal dit negatieve gevolgen hebben. De GNMF begrijpt daarom ook dat de gemeente Harderwijk, waar de A28 door enkele woonwijken loopt, zich niet bij het besluit van de minister zal neerleggen.

Ook de GNMF zal een zienswijze tegen het besluit indienen, zodra deze ter inzage ligt.