Doet jouw basisschool mee aan de e-BATTLE?

7 november 2018

Doet jouw basisschool mee aan de e-BATTLE?

Doet jouw basisschool mee aan de e-BATTLE? De e-BATTLE is een educatief project waarbij leerlingen van Overijsselse basisscholen in de winter van 2019 op eigen wijze campagne voeren om zoveel mogelijk energie te besparen op school. Tien scholen uit verschillende gemeenten gaan met elkaar de battle aan. Welke school voert de beste campagne en gaat er met de hoofdprijs vandoor?

Veel scholen hebben een hoog energieverbruik. Met het treffen van gebouw gerelateerde maatregelen kunnen zij meestal veel energie besparen. Maar ook aandacht voor gedrag is onmisbaar. Als je je niet bewust bent van je eigen gedrag, hebben de energiemaatregelen minder effect. Extra isolatie heeft immers niet veel nut als iedereen de deuren en ramen open laat staan. Het blijkt zelfs dat 10% energiebesparing makkelijk haalbaar is zonder enige technische ingreep. Daarom gaan de leerlingen in de e-BATTLE hun eigen campagne vormgeven en uitvoeren om zoveel mogelijk energie te besparen op school.

e-BATTLE
De leerlingen geven hun eigen campagne vorm. Dit doen zij aan de hand van zes ‘energy levels’ waarbij zij een energy-team vormen, een plan van aanpak schrijven, de omgeving betrekken, een event op school organiseren, nadenken over een vervolg en hiermee concreet energie gaan besparen. Hoe zij dit doen, bepalen de leerlingen zelf. Tijdens The Final Battle komen alle tien de scholen bij elkaar in de statenzaal van het provinciehuis in Zwolle. Zij presenteren hun resultaten aan een deskundig jury panel. In dit panel zitten de partners van het programma Nieuwe Energie Overijssel. De jury en het publiek kiezen samen de grote winnaar die er met de hoofdprijs vandoor gaat.

Praktische informatie

  • De e-BATTLE vindt plaats tussen januari en mei 2019.
  • De e-BATTLE is voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Scholen kunnen zelf bepalen of ze de campagne met één klas, meerdere klassen of een team uit verschillende klassen uitvoeren.
  • De e-BATTLE sluit goed aan bij scholen die een energiescan van hun schoolgebouw hebben gemaakt en aan de slag gaan met fysieke energiemaatregelen.
  • De tijdsbesteding is variabel (minimaal 32 uur) en is maatwerk.
  • De leerkrachten krijgen een korte training waarbij zij meer informatie krijgen over het thema en de methodiek.
  • Tijdens de campagne ondersteunt Natuur en Milieu Overijssel en een kernpartner uit het programma Nieuwe Energie Overijssel de school.
  • Deelname is kosteloos. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar het eindevenement (mei 2019) en de kosten voor de campagnematerialen die de leerlingen maken.

Duurzame scholen
De e-BATTLE sluit goed aan bij het project Duurzame Scholen Overijssel van provincie Overijssel. Hierbij krijgen basisscholen begeleiding van een energiecoach bij het energiezuinig maken van het schoolgebouw. De energiescan (door een onafhankelijke energieadviseur) brengt het energieverbruik in kaart en brengt besparingsmogelijkheden op de korte en lange termijn in beeld. Met het rapport van de energiescan kunt u (samen met uw energiecoach) direct aan de slag. In Duurzame Scholen Overijssel ligt het accent op het nemen van gebouw gerelateerde maatregelen. In de e-BATTLE ligt het accent op bewustwording en gedragsverandering.

Informatie en aanmelden:
Heeft u belangstelling voor de e-BATTLE of wilt u meer informatie? Neem contact op met Loet van der Heijden, Natuur en Milieu Overijssel, heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl of (038) 425 09 60.