Doe mee aan het onderzoek van Universiteit Wageningen

4 december 2017

Doe mee aan het onderzoek van Universiteit Wageningen

Wageningen University & Research (WUR) voert op dit moment in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een onderzoek uit naar voedsel. Met het onderzoek wil het ministerie te weten komen hoe consumenten aankijken tegen voedsel. Houden consumenten bij de aanschaf van eten en drinken rekening met de manier waarop het geproduceerd is? Met de resultaten kan worden bekeken hoeveel draagvlak er onder consumenten is voor voedsel dat met extra zorg en aandacht voor de natuur is geproduceerd. En er kan achterhaald worden waarom deze producten juist wel of niet worden geconsumeerd.

Geef jouw mening
Vind je het ook leuk om jouw mening te geven en de onderzoekers te helpen inzichten te geven in de motieven van consumenten? Doe dan mee met dit korte online onderzoek. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. De totale duur van de enquête is zo’n vijf minuten. Over de uitkomsten van het onderzoek zullen we je via onze website op de hoogte houden.

De Natuur en Milieufederaties en natuurinclusieve landbouw
De daling van de biodiversiteit is steeds zichtbaarder geworden in het agrarisch landschap. Burgers maken zich daar zorgen om en de roep om verandering neemt toe. Ook de landbouwsector zelf begint in te zien dat ecologische diversiteit noodzakelijk is voor een gezonde, rendabele landbouw op de lange termijn. De Natuur en Milieufederaties willen een impuls geven aan het herstel van de biodiversiteit in het boerenland én daarbuiten. Daarvoor ondersteunen we boeren bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, brengen we koplopers over het voetlicht en willen we consumenten verleiden tot bewuster koopgedrag en om tafel gaan met de toeleveranciers en retailers.