Doe mee aan de Energy Pitch 2.0

7 november 2018

Doe mee aan de Energy Pitch 2.0

Heb je goede plannen voor een lokaal energie project? En maak je onderdeel uit van een lokaal bewonersinitiatief? Dan is de Energy Pitch 2.0 op zoek naar jou! Alle lokale energie-initiatieven in Overijssel kunnen meedoen! Hierbij leren zij hoe ze een vlog maken en hoe zij met impact kunnen presenteren!  Hiervoor volgen zij verschillende workshops gericht op communicatie én maken zij gebruik van de begeleiding van IM@Overijssel.

Wat is het verschil met voorgaande jaren?
De Energy Pitch 2.0 is meer gericht op communicatie, hoe presenteer je jezelf en je project? Uiteindelijk vragen we dan ook als eindproduct om een filmpje aan te leveren met een onderliggende projectomschrijving op max 2 A4, in plaats van een uitgebreide business case. Als je in 1,5 minuut je project goed kan presenteren, dan heb je zelf vaak al de stappen doorlopen die nodig zijn om je idee verder te brengen. Op basis van de filmpjes nodigen wij 3-4 initiatieven uit om hun project toe te lichten tijdens het kennisfestival Lokale Energie Overijssel (donderdag 7 februari 2019). Deze vier gaan in ieder geval met een prijs naar huis.

Criteria voor de beste 4

  • Duidelijke koers van A4 naar presentatie in het filmpje
  • Duidelijk doel voor ogen en resultaatgericht: korte en lange termijn
  • Wijze van communiceren met en betrekken van de inwoners en stakeholders in de omgeving (daarover nagedacht of al mee bezig)
  • De bijdrage van het idee aan de doelstelling van 20% Nieuwe Energie in 2023 of energieneutraliteit in 2050.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen aan Marlous Goeman, projectleider Energie en Duurzaamheid, goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl. Als reactie krijg je een aanmeldformulier die je in kunt vullen vóór 20 december. Iedereen kan meedoen die voldoet aan de volgende eisen:

  • Je bent (of kunt in potentie worden) een lokaal bewonersinitiatief (eventueel in samenwerking met bedrijven en gemeente).
  • Je idee heeft te maken met energiebesparing, -opwekking of -opslag en draagt bij aan de doelstelling van 20% Nieuwe Energie in 2023 of energieneutraliteit in 2050.
  • Je project heeft meerwaarde voor een grotere groep mensen (buurt, wijk, dorp).

Contact
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marlous Goeman, projectleider Energie en Duurzaamheid, 038-4250966, goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl.