Dit zijn de meest circulaire initiatieven van 2023 en de winnaars van de Kringlogo prijs

9 februari 2023

Dit zijn de meest circulaire initiatieven van 2023 en de winnaars van de Kringlogo prijs

Trotse winnaars van de Kringlogo prijs met het initiatief ‘Bewonersvereniging Leef en Groei Hoeve’ in Limburg

De omslag richting een circulaire economie is er een die helaas niet vanzelf gaat. Daar hebben we inwoners voor nodig die het lot in eigen handen nemen. Die niet afwachten, maar de verandering die ze zo graag willen zien, zelf bewerkstelligen. Iedere provincie kent gelukkig al heel wat van deze circulaire inwoners en initiatieven. Om de meest circulaire burgerinitiatieven in het zonnetje te zetten reiken we jaarlijks, tijdens De Week van de Circulaire Economie, de Kringlogo prijs uit. De winnaars mogen een prachtige circulaire bokaal, gemaakt van resthout, in ontvangst nemen. Daarnaast mogen zij een jaar lang het speciaal voor hen ontworpen Kringlogo voeren.

Er waren dit jaar maar liefst 27 nominaties die een voor een op hun eigen creatieve en inspirerende wijze bijdragen aan een circulaire samenleving. Deze nominaties zijn door de jury beoordeeld op diverse criteria zoals: circulariteit, innovativiteit, lokale impact en de link met andere duurzaamheidsthema’s. Aan de hand van deze punten maakte de jury, van iedere deelnemende provincie, een keuze voor het beste initiatief. In totaal zijn er zeven winnaars. We stellen ze graag aan je voor! 

De winnaars

Winnaar Drenthe – Anloo Vergroent

“Het winnen van de Kringlogo prijs geeft ons nieuwe energie en enthousiasme, maar ook erkenning en bekendheid.” – Karin en Janny van Anloo Vergroent

Anloo vergroent is een bewonersinitiatief dat structureel bijdraagt aan een schoolmoestuin, minibieb en zadenbieb. De jury vindt de lokale impact en het betrekken van onderwijs zeer belangrijk! Anloo Vergroent doet het wat dit betreft zeer goed door kinderen het hele proces van zaaien tot en met oogsten, koken en eten mee te geven, met behulp van vrijwilligers (o.a. grootouders). De minibieb en zadenbied trekken niet alleen inwoners, maar ook veel wandelaars aan, een succes dus! Anloo Vergroent heeft nog veel meer ideeën, ga zo door!

Meer over Anloo Vergroent

Winnaar Groningen – Handig in de Buurt

Handig in de Buurt wint de Kringlogo prijs in Groningen

Via Handig in de Buurt kun je in Groningen gereedschappen en aanhangers lenen in de wijk. Elke locatie van Handig in de Buurt is gekoppeld aan een burgerinitiatief en het eigenaarschap ligt bij de bewoners zelf. Naast sociale doelstelling staat de deeleconomie bij dit initiatief centraal. Er worden ook materialen ingezameld voor reparatie en recycling. Volgens de jury, een broodnodig initiatief met de potentie om verder door te groeien in de provincie Groningen en daarbuiten!

Meer over Handig in de Buurt

Winnaar Noord-Brabant – Ecodorp Boekel

Femke Dingemans, directeur-bestuurder van de Brabantse Milieufederatie, overhandigt de Kringlogo prijs aan Ecodorp Boekel

De woningen in Ecodorp Boekel zijn opgebouwd met ecologische en herbruikbare materialen. De fundering is 100% gemaakt van afval uit andere industrieën. Dit is in samenwerking met zowel de bewoners als de aannemer uitgevoerd. Niet alleen is er in de bouw rekening gehouden met circulariteit, maar ook wordt er binnen deze leefgemeenschap gezorgd voor een eigen voedsel- en energievoorziening. Daarnaast is er nagedacht over een alternatieve en sociale eigendomsvorm: “De coöperatie heeft als doel ervoor te zorgen dat de grond en woningen altijd betaalbare huurwoningen blijven en nooit commercieel verkocht worden”. De jury vindt deze aanpak erg waardevol en innovatief in de transitie naar een 100% circulaire economie.

Meer over Ecodorp Boekel

Winnaar Limburg – Bewonersvereniging Leef en Groei Hoeve

Bewoners en partners van Bewonersvereniging Leef en Groei Hoeve vieren de winst van de Kringlogo prijs

Eén van de doelen van het initiatief is om een alternatief te organiseren voor de manier waarop vastgoedeigendom is geregeld. In hun eigen woorden: “wonen is mogelijk voor iedereen, (weer) leven in balans met de natuur, met zo’n klein mogelijke voetafdruk, gezamenlijk zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden, zorg kunnen aanbieden voor wie dat nodig heeft en vooral samen leven en elkaar ondersteunen”.

Deze visie vertaalt zich in verschillende initiatieven met impact. Van duurzaam watergebruik tot buurtcompost en eigen voedselvoorziening.

De jury is onder de indruk van zowel het alternatieve concept als van de enorme verscheidenheid aan impactvolle deelinitiatieven.

Meer over Bewonersvereniging Leef en Groei Hoeve

Winnaar Overijssel – LETS Ruilkring Zwolle

Annelies Kalisvaart (voorzitter LETS Zwolle) neemt de cheque in ontvangst van Ilse Postma (Natuur en Milieu Overijssel)

LETS staat voor Local Exchanging System. In Zwolle bestaat het initiatief inmiddels al 10 jaar, met 40 actieve leden. Samen wordt er gewerkt aan een ruil- en deeleconomie die niet gestoeld is op financiële waarde, maar op basis van diensten en wederdiensten die lokaal worden betaald via “duiten”. Heb je iets al jaren thuis liggen? Geef het weg voor een paar duiten! Biedt je buurman iets aan wat je nodig hebt? Maak er gebruik van en betaal met duiten! De jury vindt het een mooi lokaal systeem dat laat zien dat een (lokale) deeleconomie écht kan werken!

Meer over LETS Ruilkring Zwolle

 

Winnaar Utrecht – De Duurzaamheidswinkel

Duurzaamheidswinkel van Stichting Duurzaam Woerden neemt de kringlogo prijs in ontvangst. Foto: HansPieters

In Woerden vind je de Duurzaamheidswinkel van Stichting Duurzaam Woerden. 3 thema’s staan centraal: energie, groen en natuurlijk circulair. Er zijn producten te koop, maar er worden ook informatieavonden, debatten en allerlei andere activiteiten georganiseerd. Daarnaast is er o.a. een ruilkast gerealiseerd met verschillende thema’s. De ene keer kun je er plantjes ruilen, de andere keer puzzels etc. De Jury vindt dit een slimme versie van een ruilkast en op het gebied van bewustwording is de duurzaamheidswinkel een onmisbaar initiatief in de provincie Utrecht!

Meer over De Duurzaamheidswinkel

 

Winnaar Zeeland  – De Woongaard

Trotse initiatiefnemers winnen kringlogo prijs in Zeeland met initiatief De Woongaard.

De Woongaard wil graag laten zien dat bouwen met natuurlijke, circulaire materialen haalbaar is. De bewoners realiseren ook gezamenlijke voorzieningen zoals een gezamenlijke klusruimte en wasruimte. Ook is delen een belangrijk aspect in deze omgeving. Zo wordt er niet alleen voedsel gedeeld, maar zijn ze ook actief bezig om in de toekomst gebruik te maken van een deelauto. Al met al een mooi concept waarbij circulariteit op verschillende vlakken een hoofdrol speelt!

Meer over De Woongaard

 

We willen alle winnaars feliciteren met hun prijs en ook de ingezonden initiatieven hartelijk danken voor hun deelname.

Ben jij zelf bezig met een circulair initiatief of wil je meer leren over circulariteit? Servicepunt Circulair helpt je graag verder!