De rol van Natuur en Milieu Overijssel voor de toekomst is helder, nu de juiste vorm nog

10 april 2014

De rol van Natuur en Milieu Overijssel voor de toekomst is helder, nu de juiste vorm nog

Godelieve Wijffels

Voor non profit organisaties is het altijd een forse uitdaging om met een klein budget toch je ambities te verwezenlijken. Voor Natuur en Milieu Overijssel is dat niet anders.  Wij gaan voor een mooi en duurzaam Overijssel voor de inwoners van nu en de generaties na ons. Onze kennis, onze netwerken, onze ervaring, onze toewijding en energie zijn daarop gericht.  En alhoewel we de laatste jaren onze financiën goed op orde hebben, zijn er ook tijden geweest dat we maar ternauwernood de eindjes aan elkaar konden knopen. We zijn inmiddels al weer jaren een (financieel) kerngezonde organisatie. We konden zelfs weer groeien, wisten veel nieuwe  projecten binnen te halen, nieuwe netwerken te bouwen, nieuwe opdrachtgevers te vinden. De prestatiesubsidie die wij van de provincie Overijssel ontvangen  maakt dat ook mogelijk. Het levert prachtige projecten op als Scholen krijgen energie, duurzame sportaccommodaties en bijvoorbeeld ons veldsymposium. Elk jaar wordt deze subsidie overigens met 5% verlaagd en dat weten we nog steeds goed op te vangen. Zelfs in deze tijden van economische crisis. Daar zijn we dan ook best trots op. Maar wat als alle subsidie van de provincie stopt? De provincie heeft  namelijk laten weten de subsidie aan onze organisatie te willen beëindigen  en een andere relatie met ons te willen. Dat lijkt misschien helemaal geen gek idee,  financieel onafhankelijk zijn.   Helemaal op eigen benen staan, wie wil dat niet? Natuur en Milieu Overijssel  weet inmiddels al veel projecten te acquireren. Mooie voorbeelden daarvan zijn de Groene visite, de TweedeHandze dagen en Expeditie uiterwaard. Er zijn echter ook onderdelen van ons werk waarvoor niet zo maar financiers te vinden zijn. Zo, ligt onze kracht en ervaring heel sterk in het mobiliseren van mensen. Wij weten met symposia, workshops, netwerken en ondersteuning op maat de kracht van de samenleving te versterken en nieuwe netwerken te creëren die bijdragen aan een mooi en duurzaam Overijssel. Belangrijk, zeker nu de overheid sterk stuurt op ‘samenredzaamheid’, participatie en co-creatie.  Het zou bijzonder vreemd zijn als juist voor dit overheidsbeleid in de toekomst geen financiering meer is. Kunnen we er in de nieuwe relatie met de provincie op vertrouwen dat zij zich sterk maakt voor financiering van deze taken? Het is ons nu nog onduidelijk wat de provincie precies verstaat onder een nieuwe relatie, maar laten zij toch vooral hun zegeningen tellen met een organisatie als Natuur en Milieu Overijssel die ervaren én succesvol  is in het ondersteunen van initiatiefnemers op groen en duurzaamheid.  Wij zijn ervan overtuigd dat de provincie en Natuur en Milieu Overijssel ook in de toekomst veel voor elkaar kunnen betekenen. Daarom gaan we zo snel mogelijk aan de slag met het werken aan een nieuwe en eigentijdse relatie.

Godelieve Wijffels,
directeur Natuur en Milieu Overijssel