De boer op met natuurinclusieve landbouw

18 juni 2018

 De boer op met natuurinclusieve landbouw

‘Tour du Boer: veldwerk’ trekt door Groningen om kennis en ervaringen uit te wisselen over nieuwe vormen van landbouw

Gedeputeerde Henk Staghouwer overhandigt de routekaart en sleutel van de keet waar de boeren- en natuurorganisatie mee door de provincie trekken aan directeur-bestuurder Jan-Willem Lobeek van de NMG en voorzitter Willem Dinkla van het GrAJK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In juni, juli en september gaan de NMG en Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) de boer op met een programma over natuurinclusieve landbouw: Tour du Boer: veldwerk. Met een speciaal hiervoor ingerichte bouwkeet trekken zij langs vijf regio’s. Op het programma staan een quiz, kenniscafé, tafelgesprek, boerderijsafari en farmwalk. Doel van de Tour du Boer is om samen met boeren plannen te smeden, kennis te delen en zoveel mogelijk inwoners te informeren over en betrekken bij natuurinclusieve landbouw. Dat is landbouw waarbij boeren natuur gebruiken om hun bedrijf te versterken en gezonde voeding te produceren in een mooi landschap, rijk aan insecten, vogels en andere dieren. De rondreis kan rekenen op de steun van de provincie Groningen.

Check het programma op tourduboer.nl

Op 25 juni strijkt het gezelschap als eerste neer in de regio Westerwolde. Daarna volgen de Veenkoloniën, Oldambt en Wad- en Wierdenland. Na de zomervakantieperiode worden het Woldgebied & Gorecht en tot slot het Westerkwartier aangedaan.

Voorzitter Willem Dinkla van het GrAJK: “Tachtig procent van het landoppervlak van de provincie Groningen wordt beheerd door boeren. Het belang van gezonde en rijke akkers en velden is dus groot voor alle inwoners. In januari peilden wij de interesse voor natuurinclusieve landbouw bij de jonge boeren. Meer dan de helft van de ondervraagden wil graag met natuurinclusieve landbouw aan de slag. Een derde denkt erover na, en minder dan één op de tien heeft er nu nog geen interesse in. Een uitslag waarover wij heel enthousiast zijn. De meerderheid geeft aan dat een goed verdienmodel bij het toepassen van natuurinclusieve landbouw essentieel is”.

Afwisselend programma
Met het programma krijgen boeren uit de regio’s kennis aangereikt over het belang van natuurinclusieve landbouw, maar ook inzicht in heel concreet toepasbare maatregelen voor hun bedrijf. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden op gebiedsniveau met iedereen die in het gebied werkt en woont. Inwoners worden dan ook van harte uitgenodigd om mee te komen praten. De partijen willen graag weten wat er leeft in de verschillende regio’s.

Jan-Willem Lobeek, directeur-bestuurder bij de NMG: “Met ‘Tour du Boer: veldwerk’ willen het GrAJK en de NMG gezamenlijk optrekken om natuurinclusieve landbouw in Groningen verder te brengen. Ondanks het enthousiasme van de agrarische jongeren en de pionierende boeren, blijft de discussie hierover tot nu toe te veel in vergaderzalen en aan de keukentafel hangen. Wij willen dat boeren na afloop van onze tour enthousiast aan de slag gaan met natuurinclusieve maatregelen.”

Provincie Groningen
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen en past in een serie ontwikkelingen die zij stimuleert rondom natuurinclusieve landbouw. Zo startte onlangs ook een project waarin zes pachters op de Westeresch in Vlagtwedde de komende tijd de landbouwgrond met extra aandacht voor natuur, bodem en biodiversiteit bewerken. Ook gaat de Rijksuniversiteit Groningen de komende tijd onderzoek doen om te kijken wat werkt en wat niet, zowel op landbouwkundig als ecologisch gebied.