Cursusreeks ‘Aan de slag met duurzame landbouw’

14 september 2016

Cursusreeks ‘Aan de slag met duurzame landbouw’

AanDeSlagMetVoedselbossenDe Brabantse Milieufederatie organiseert dit jaar in samenwerking met FoodUp! Brabant een cursusreeks over duurzame landbouw, waarin je zelf aan de slag gaat met het verduurzamen van (een onderdeel van) ons voedselsysteem. We verwachten dat je al enige ervaring hebt met duurzame vormen van landbouw.

De reeks bestaat uit meerdere cursussen die los van elkaar te volgen zijn. Schrijf je dus alleen in voor de cursus(sen) die jouw bijzondere interesse hebben.
Indien er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, wordt een selectie toegepast.

Cursus 1: Aan de slag met voedselbossen

De eerste cursus staat in het teken van voedselbossen. Voedselbossen zijn productiebossen en bestaan uit zeven tot negen productieve lagen. Deze lagen vormen samen een zelfstandig ecosysteem dat gebruik maakt van natuurlijke processen en kringlopen. Het principe uit de permacultuur speelt hierin een grote rol: werk de natuur niet tegen, maar werk ermee samen.
Er wordt dan ook geen gebruik gemaakt van pesticiden en er wordt niet bemest. Zo wordt er bijvoorbeeld voor gekozen luizen met lieveheersbeestjes te bestrijden en wespen met vogels. Om niet te hoeven bemesten wordt gebruik gemaakt van natuurlijke processen en kringlopen die een rijke en voedzame bovenlaag creëren uit afgevallen bladeren: de humuslaag.

Deze cursus bestaat uit drie avonden en een afsluitende praktijkdag. De eerste avond zal Martijn Ballemans (Puur Permacultuur) een introductie verzorgen over permacultuur. Vervolgens zal Wouter van Eck (voorzitter stichting Voedselbosbouw en eigenaar/ontwerper van Voedselbos Ketelbroek) twee avonden verzorgen over ontwerp en inrichting van voedselbossen. Tijdens de afsluitende praktijkdag worden twee à drie plekken bezocht, die door de deelnemers zelf worden aangedragen.

Bijeenkomsten
Permacultuur: dinsdag 11 oktober 2016, 19.30 – 21.30 uur, Natuurmuseum Brabant
Voedselbossen 1: dinsdag 1 november 2016, 19.30 – 21.30 uur, Natuurmuseum Brabant
Voedselbossen 2: dinsdag 6 december 2016, 19.30 – 21.30 uur, Natuurmuseum Brabant
Praktijkdag: voorjaar 2017; datum, locatie en invulling nader te bepalen

Toelatingseisen

  • Je ben woonachtig in Brabant
  • Je hebt al enige ervaring met duurzame landbouw, bijvoorbeeld op een eigen stuk grond
  • Je levert een beknopt plan van aanpak aan waarmee je in deze cursus aan de slag wilt gaan

Aanmelden
De eigen bijdrage voor deze cursus bedraagt 90 euro. Je kunt je tot uiterlijk 21 september aanmelden. Klik hier om je aan te melden. Let op, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan worden deelnemers geselecteerd op basis van hun ingediende plan van aanpak.
Stuur gelijktijdig je beknopte plan van aanpak naar bmf@brabantsemilieufederatie.nl, onder vermelding van ‘plan van aanpak cursus voedselbossen’.

Bekijk de folder hier.