Corporaties, gemeente en huurders ‘stoken zich rijk’

25 april 2013

Corporaties, gemeente en huurders ‘stoken zich rijk’

Op 18 april vindt in Arnhem de eerste van tien ‘Stookjerijk’-rondetafels over energiebesparing in de huursector plaats. Woningcorporaties, huurdersverenigingen en raadsleden praten over knelpunten als verhuurdersheffing, stijgende gasprijzen en energiearmoede. Doel is om gezamenlijk tot lokale afspraken over energiebesparing te komen. ‘Stookjerijk’-Rondetafel Arnhem: donderdag 18 april, 20.00 uur, Bezoekerscentrum Sonsbeek, Zypendaalseweg 24a.

De rondetafels vinden in de periode april tot oktober plaats in de steden Arnhem, Ede/Wageningen, Nijmegen, Eindhoven, Tilburg, Zwolle, Enschede, Utrecht, Amersfoort en Rotterdam. De organisatie ligt in handen van De Natuur en Milieufederaties in samenwerking met de Woonbond.
De bijeenkomsten vinden plaats in het kader van het nieuwe convenant ‘Energiebesparing Huursector’ waarin lokale afspraken centraal staan. De doelstelling van het convenant is om in 2020 op gemiddeld energielabel B in de huursector uit te komen. De voortgang wordt landelijk bijgehouden.

Samenwerking corporaties, gemeente en huurders
Vraag is hoe woningcorporaties, gemeente en huurders gezamenlijk de knelpunten bij energiebesparing weg kunnen nemen. Financiering speelt daarbij een cruciale rol. Corporaties dienen te investeren in de bestaande huurwoningen maar de verhuurdersheffing maakt dat moeilijker. Van de huurder wordt daardoor sterker dan voorheen een financiële bijdrage verwacht. Dat kan in de vorm van een beperkte huurverhoging die niet hoger is dan de daling van de energierekening. De huurder gaat er dan per saldo op vooruit. Gemeenten kunnen in hun beleid meer accent leggen op renovatie. Het nieuwe convenant vraagt de drie partijen op lokaal niveau tot afspraken te komen. De beste lokale aanpak wint dit najaar de Stookjerijk Trofee 2013.
Energiearmoede rukt op
Eén van de problemen is de dreigende energiearmoede. Stijgende gasprijzen en de nieuwe huurdersheffing zorgen voor hogere woonlasten bij huurders. Bij bewoners met een krappe beurs vormt dat een steeds nijpender probleem. Uit onderzoek van Rigo Research en Advies blijkt dat 40 procent van de huishoudens met lage inkomens in een energie-onzuinige huurwoning (energielabel F of G) woont. De energierekening van een energielabel G-woning is tweemaal zo hoog als van een label A-woning. In de regio Haaglanden (Rotterdam) en gemeente Tilburg heeft men deze ’risicowijken’ in kaart gebracht. In Haaglanden leeft 24 procent van de huurders na aftrek van woonlasten onder de armoedegrens