Coöperatie Windpower- Nijmegen kiest voor Lagerwey-turbines, burgers kunnen meedoen met aandelen

2 maart 2015

Coöperatie Windpower- Nijmegen kiest voor Lagerwey-turbines, burgers kunnen meedoen met aandelen

Vandaag is een voorlopig contract getekend met het Gelderse bedrijf Lagerwey, voor het plaatsen van 5 windturbines langs de A15 in Nijmegen-noord. Twee dagen eerder heeft de coöperatie WindpowerNijmegen besloten om dit najaar met de uitgifte van ledencertificaten (aandelen van 250 euro per stuk) het eigen vermogen voor het windpark bij elkaar te brengen. Als alle procedures voorspoedig verlopen, kan het windpark in 2016 gebouwd worden. Keuze voor ledencertificaten

 

In 2014 heeft een deskundige werkgroep van WindpowerNijmegen een plan ‘financiering en participaties’ opgesteld. Als wijze waarop burgers in het windpark kunnen investeren en rendement kunnen ontvangen, werd voorgesteld: ledencertificaten. Veel meer dan met obligaties (leningen) komt hiermee het mede-eigenaarschap tot uitdrukking. Na extra studie en discussie en consultatie van marketing- en communicatiedeskundigen ontstond het definitieve plan. Dit werd afgelopen woensdag besproken op de algemene ledenvergadering van WindpowerNijmegen. Met 74 aanwezigen puilde de achterzaal van het Witte Huis in Lent zowat uit. De overgrote meerderheid stemde vóór het plan, er was géén tegenstem.

 

Nieuwe voorzitter

Op de ledenvergadering van WindpowerNijmegen trad een nieuwe voorzitter aan: Ben Dankbaar, oud-hoogleraar bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit. Meer informatie over Ben Dankbaar vindt u hier. Hij nam het stokje over van Bart Geenen, die vanwege zijn werk bij het Wereldnatuurfonds steeds vaker in verre buitenlanden verblijft, en daardoor te weinig tijd overhoudt voor het windpark. Bart heeft zich twee jaar lang met ziel en zaligheid ingezet voor het coöperatieve windpark, dat we willen realiseren.

 

Lagerwey – eigen Gelders fabrikaat

De professionele ontwikkeling van Windpark Nijmegen-Betuwe wordt gedaan vanuit de stichting Wiek-II, met daarin de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Izzy Projects en WindpowerNijmegen. Wiek-II heeft in 2014 o.a. gewerkt aan de keuze van een type windturbine, waarbij expertise is ingehuurd bij Green Trust. Een klankbordgroep vanuit WindpowerNijmegen heeft meegedacht over de scoringscriteria en puntentoekenning voor rangschikking van de turbines. In december is een aanbesteding gedaan onder turbinebouwers. Er zijn vijf biedingen ontvangen. In enkele gespreksronden zijn vervolgens de randvoorwaarden aangescherpt/passend gemaakt en is onderhandeld om de voorwaarden en prijs te verbeteren. Uiteindelijk scoorde de Lagerwey L100 het best, zodat vandaag de term sheet kon worden ondertekend. Lagerwey is een Gelders bedrijf, is bereid risicovol mee te investeren in het voortraject en wil actief meehelpen om rond het windpark het ‘Groene centrale’-plan te realiseren. De L100 betreft een direct drive-turbine (dus zonder tandwielkast) met een masthoogte van 99 meter en een rotordiameter van 100 meter. Het vermogen van de turbine is 2,5 MW, het opgesteld vermogen van het totale windpark wordt dus 12,5 MW. De verwachte productie is circa 28,8 GWh/j, goed voor het elektriciteitsgebruik van zo’n 8300 huishoudens.