Coalitieakkoord biedt kansen voor duurzame groei

27 mei 2015

Coalitieakkoord biedt kansen voor duurzame groei

foto: Kwint van den Berg
Coalitieakkoord Noord-Holland 2015-2019
Ruimte voor groei

Alle aanwezige politieke partijen hebben ons in de afgelopen periode verzekerd, dat de Milieufederatie Noord-Holland een belangrijke speler is in het maatschappelijke middenveld. Met een impuls van 1,2 miljoen euro in de komende bestuursperiode kan men gebruik blijven maken van ons deel van de expertise in dat zo gewaardeerde maatschappelijk middenveld. Gezien de inhoud is er voor ons genoeg te doen om het Coalitieakkoord te helpen slagen!

Vanmorgen hebben de onderhandelaars van de vier partijen aan een gezelschap genodigden hun Coalitieakkoord 2015 – 2019 bekendgemaakt. De Milieufederatie heeft een bijdrage aan de besprekingen mogen leveren en was daarom ook aanwezig bij deze presentatie.

Onder het motto ‘Ruimte voor groei’ maken de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en CDA ambitieuze keuzes voor werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid. En zoals ze meedeelden: samen met de Noord-Hollanders geven zij ruimte aan groei voor een provincie die ertoe doet.

De beoogde coalitie, zal volgens eigen zeggen, de regionale economie duurzaam aanjagen, om ruimte te geven aan vernieuwing, duurzaamheid en ondernemerschap. Hiervoor investeert de nieuwe coalitie € 160 miljoen extra. De partijen benadrukten dat bij de totstandkoming van het coalitieakkoord de gesprekken die de onderhandelaars hebben gevoerd met de partners uit het maatschappelijk middenveld van grote waarde zijn geweest. Met hen – ondernemers, professionals, vrijwilligers, medebestuurders – en met alle inwoners van Noord-Holland wil de nieuwe coalitie de kracht van Noord-Holland versterken.

De Milieufederatie kan hierbij als verbindende partij een belangrijke rol spelen. Hoewel de Milieufederatie niet met naam genoemd wordt in het akkoord, zien wij genoeg aanknopingspunten om het College te helpen het akkoord te laten slagen. Aangezien alle aanwezige politieke partijen ons in de afgelopen periode hebben verzekerd dat de Milieufederatie een belangrijke speler in het maatschappelijke middenveld is, pakken wij de handschoen op. Wij gaan graag het gesprek aan met het nieuwe bestuur over onze rol op het gebied van mobiliteit, energiebesparing, verduurzamen en in de ruimtelijke ordening. Wij staan te trappelen!

Coalitieakkoord Noord-Holland 2015-2019