CO2-emissiehandel voor veenweidegebied

10 november 2015

CO2-emissiehandel voor veenweidegebied

Compensatie voor boer die met hoger grondwaterpeil minder CO2 uitstoot. Dat is de kern van het Valuta voor veenproject, dat samen met andere milieufederaties is ontwikkeld door de Friese Milieu Federatie (FMF).

Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie
Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie

Vandaag staat FMF-directeur Hans van der Werf met dit verhaal op de voorpagina van het Friesch Dagblad. Volgens Hans van der Werf, directeur van de FMF, is er door vernatting van de veengebieden een enorme CO2-winst te boeken. De Friese veengebieden stoten jaarlijks door oxidatie zo’n 1,5 miljoen ton aan CO2 uit.

Door het te vermarkten, stel je boeren in staat de uitstoot te verlagen zonder verlies van inkomsten. Van der Werf: “Veengebieden zijn hotspots van CO2-uitstoot. De moderne landbouw vraagt om een laag waterpeil maar daardoor verdroogt het veen en stoot het via oxidatie het door de eeuwen heen gevormde CO2 uit. Als we die uitstoot weten te stoppen, is er geen windmolen meer nodig in de provincie om aan de CO2- doelstelling te voldoen.” Een hoger waterpeil kost boeren wel geld doordat ze bijvoorbeeld minder vaak gras kunnen oogsten. Door boeren voor elke ton minder CO2-uitstoot geld te geven, kunnen ze die verliezen compenseren. Het geld voor de koolstofbank wordt door bedrijven geleverd.

Lees hier het artikel CO2 emissiehandel voor veenweidegebied.