CIRCLES bundelt kennis Circulaire Economie in Oost-Nederland

6 oktober 2015

CIRCLES bundelt kennis Circulaire Economie in Oost-Nederland

Oost-Nederland topspot voor circulaire economie

Bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen in Oost-Nederland werken samen aan het omvormen van de economie tot een systeem waarbij alle gebruikte grondstoffen hoogwaardig opnieuw worden gebruikt: circulaire economie. Om versnippering te voorkomen en elkaar te versterken heeft  een groot aantal partijen zich geschaard achter CIRCLES, een initiatief dat de komende jaren van Oost-Nederland koploper wil maken in de circulaire economie. En dat kan zeker in Oost-Nederland gezien de ruime aanwezigheid van maakindustrie. Het zijn juist deze bedrijven die de lead kunnen nemen in deze transitie.

Het besef groeit dat het noodzakelijk is om onze huidige manier van produceren drastisch te veranderen. De voorraden grondstoffen en fossiele brandstoffen slinken. Oost-Nederland kan dit besef omzetten in daden en daadwerkelijk stappen zetten naar een circulaire economie, dankzij partijen die elkaar steeds beter weten te vinden: een hoogwaardige maakindustrie, een sterk ontwikkelde Cleantech markt , een grote bouwsector, universiteiten, HBO’s en ROC’s  en een actieve overheid. Zowel provincie Gelderland als Overijssel hebben in hun coalitieakkoord het stimuleren van de circulaire economie tot speerpunt van hun beleid gemaakt.

Om voortgang te boeken in het realiseren van een circulaire economie gaat het cluster werken aan de vertaling op de werkvloer. Zo worden er nu al concrete best practices ontwikkeld met Koninklijke Auping, Solidpack en Interface. De praktijkvoorbeelden bij deze bedrijven laten zien dat het mogelijk is om kringlopen te sluiten, werkgelegenheid van lagelonenlanden terug te halen naar Nederland en nieuwe business modellen te ontwikkelen.

Circulaire Economie Accelerator
Partijen in CIRCLES hebben een sluitende aanpak ontwikkeld – de CE Accelerator – die (mkb-) bedrijven bewust maakt van de noodzaak tot transformeren en hen daarbij actief ondersteunt. CIRCLES heeft als doelstelling om de markt voor circulaire economie te ontwikkelen en te zorgen dat Oost-Nederland hierin koploper is. Daarnaast wil CIRCLES de concurrentiepositie van de regionale maakindustrie vergroten (lagere kosten, grondstofzekerheid, nieuwe verdienmodellen) en elkaars kennis gebruiken en versterken (ketensamenwerking). Doel is tevens om concreet bij te dragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en de werkgelegenheid voor mbo-ers en hbo-ers te vergroten.

Organisaties die willen aansluiten bij het samenwerkingsverband kunnen zich bij Stichting kiEMT en VNO-NCW Midden melden.

CIRCLES is een initiatief van Stichting kiEMT en VNO-NCW Midden. Het cluster omvat voorts Cleantech Center, Universiteit Twente, HAN, Saxion, Stichting Circulaire Economie, Cleantech Regio, Kennispoort Zwolle, Regionaal Centrum voor Circulaire Economie, Natuur en Milieu Overijssel en de Gelderse Milieufederatie. Deze partijen hebben met CIRCLES een EFRO-aanvraag ingediend bij het landsdeel Oost-Nederland.