Cibap en Greijdanus College uit Zwolle streden tegen elkaar in de finale van Adviseurs van de Toekomst

1 juni 2017

Cibap en Greijdanus College uit Zwolle streden tegen elkaar in de finale van Adviseurs van de Toekomst

Vrijdagmiddag 19 mei vond de finale plaats van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst in het provinciehuis in Zwolle. 12 schoolklassen van het voortgezet onderwijs en MBO uit het Vechtdal en de IJssel-Vechtdelta gaven advies aan opdrachtgevers van de programma’s ‘Ruimte voor de Vecht’ en ‘Waterveiligheid en klimaatbestendigheid in de IJssel-Vechtdelta’. In een spannende eindstrijd streden Cibap en Greijdanus College uit Zwolle voor de felbegeerde titel ‘beste adviesbureau van 2017’. Greijdanus College won met hun advies aan gemeente Kampen waarin zij in beeld brachten wat bewoners en ondernemers van de Kampereilanden zelf kunnen doen als het gebied overstroomt. Hierin gaven zij aandacht aan twee scenario’s: een dijkdoorbraak na een korte storm en een overstroming na een langdurige storm.

Het eindevenement van Adviseurs van de Toekomst begon met een markt, waarin de leerlingenadviesbureaus hun adviezen pitchten aan een reizend jurypanel van leerlingen en opdrachtgevers uit de programma’s ‘Ruimte voor de Vecht’ en ‘IJssel-Vechtdelta’. Zij gaven advies op vragen als ‘Pas de verschillende mogelijkheden om een rivier meer ruimte te geven toe op de Vecht’, ‘Ontwerp een dijk in stedelijk gebied met meer functies dan alleen het tegenhouden van water’, ‘Bedenk een voorlichtingscampagne om bewoners in de IJssel-Vechtdelta ‘waterbewust’ te maken’ en ‘Breng in beeld wat bedrijven, zoals ziekenhuizen, energiemaatschappijen en andere kwetsbare organisaties, kunnen doen om de waterveiligheid van hun bedrijf te vergroten’. Uit deze markt selecteerde de jury twee adviesbureaus die tijdens de grote finale in de statenzaal streden voor de titel ‘beste adviesbureau van 2017’. Het jurypanel bestond uit leerlingen en de bestuurders Bert Boerman (gedeputeerde provincie Overijssel), Jan Uitslag (wethouder gemeente Dalfsen), Herman Odink (bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta), Ed Anker (wethouder gemeente Zwolle) en Gerrit Jan Veldhoen (wethouder gemeente Kampen) en Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel).

Spanende eindfinale
Cibap uit Zwolle kwam als winnaar uit de bus vanuit het programma ‘Ruimte voor de Vecht’. Zij ontwierpen voor provincie Overijssel een landmark als ‘poort van het Vechtdal’ langs de A28, waar de snelweg de Vecht kruist. Vanuit het programma ‘IJssel-Vechtdelta’ benoemde de jury Greijdanus College uit Zwolle als winnaar. Zij gaven advies aan gemeente Kampen wat bewoners en ondernemers van de Kampereilanden zelf kunnen doen als het gebied overstroomt. In hun advies maakte zij onderscheid tussen twee scenario’s: een dijkdoorbraak na een korte storm en een overstroming na een langdurige storm. Kunnen de mensen op de Kampereilanden blijven? En wat gebeurd er met 10.000 koeien? Hoe kun je gebruik maken van het landschap bij het zoeken naar oplossingen? En wat is de rol van de gemeente hier in?
Cibap en Greijdanus College streden tegen elkaar in de statenzaal, waarbij het publiek met een daverend applaus koos voor Greijdanus College. De applausmeter constateerde een geluidsniveau van 97.4 dB.

Adviseurs van de Toekomst
Adviseurs van de Toekomst is een project van Natuur en Milieu Overijssel voor voorgezet onderwijs en MBO uit het Vechtdal en de IJssel-Vechtdelta. Binnen het project gaan klassen aan de slag met een opdracht voor een echte opdrachtgever uit de programma’s ‘Ruimte voor de Vecht’ en ‘Waterveiligheid en klimaatbestendigheid in de IJssel-Vechtdelta’. Adviseurs van de Toekomst brengt jongeren in aanraking met het werkveld van overheden, bedrijven en water. Natuur en Milieu Overijssel werkt in dit educatieve project samen met natuuractiviteitencentrum De Koppel.

Ruimte voor de Vecht
In het programma Ruimte voor de Vecht werken overheden en andere partijen samen voor de toekomst van het Vechtdal. Door klimaatverandering gaat het gaat in de toekomst vaker en harder regenen. Nieuwe meanders (grotere lengte van de rivier door extra bochten) en nevengeulen in de Vecht zorgen ervoor dat al dat extra water veilig afgevoerd kan worden. Zo houden we droge voeten in het Vechtdal. Tegelijkertijd biedt dit kansen voor een mooi groen Vechtdal, waar men goed kan wonen, werken en recreëren.

IJssel-Vechtdelta
De regio IJssel-Vechtdelta is een hotspot in het landelijke Deltaprogramma. In het gebied stromen IJssel, Overijsselse Vecht en de Sallandse weteringen samen en is tegelijkertijd een sterke invloed merkbaar van het IJsselmeer. Door klimaatverandering moeten we ons in dit gebied voorbereiden op meer wateraanvoer door rivieren, een mogelijk hoger peil van het IJsselmeer en noodzakelijke extra watertoevoer in droge tijden. In het programma IJssel-Vechtdelta werken we als regionale overheden, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen aan een toekomstbestendige, waterveilige delta, waar wonen, werken en leven ook in 2100 nog steeds mogelijk is.

Bekijk hier het tv- en radio-item van RTV-Oost over de finale van Adviseurs van de Toekomst