Centrum Vers & Gezond zoekt ondernemers

24 februari 2016

Centrum Vers & Gezond zoekt ondernemers

Vers&Gezond

Centrum Vers & Gezond levert hoogwaardige, gezonde groenten in een stedelijke omgeving en komt voort uit een samenwerking van zeven partijen, waaronder Natuur en Milieu Overijssel. Centrum Vers & Gezond is op zoek naar geïnteresseerde ondernemers om het ontwikkelde concept uit te voeren en zo het centrum verder te ontwikkelen.

Er bestaat een relatie tussen gezonde, verse voedingsproducten van gezonde teelt en de gezondheid van de mens. Daarom is Centrum Vers & Gezond in ontwikkeling. Vers & Gezond stimuleert korte ketens en gezonde teelt, door productie en verkoop van, onderzoek naar en voorlichting over verse en gezondheidsbevorderende voeding, te combineren. Dit alles in relatie tot humane gezondheid in een stedelijke omgeving, met een zeer aantrekkelijk verdienmodel.

Wat doet het Centrum Vers & Gezond?

  • Levert hoogwaardige groenten, deels uit eigen productie. Een gezonde plant levert immers gezonder, vers voedsel met eventueel meer gezondheidsbevorderende eigenschappen.
  • Continue onderzoek naar het optimaliseren van teelt en voedingswaarde en de hiermee samenhangende gezondheidsbevorderende eigenschappen, met als doelstelling een eerlijk en gezonder product uit een verkorte keten.
  • Produceert verse voeding in bebouwde omgeving, voor duurzame en efficiënte teelt met gegarandeerde opbrengst en als oplossing voor massale leegstand van gebouwen.
  • Geeft educatie en voorlichting over ‘nieuwe’ gewassen om transparantie te onderstrepen en kennis en ervaring te delen.

Uitgangspunten van Centrum Vers & Gezond
De voornaamste doelstelling is een hogere voedselopbrengst per m2  met minder of geen gebruik van gewasbeschermers. Inpandige teelt die minder ontvankelijk is voor invloeden van buitenaf door klimaatbeheersing, echter met meer voedingswaarde en meer gezondheidsbevorderende eigenschappen. Uiteraard met een gegarandeerde afzet en opbrengst door vooraf gemaakte afspraken met afnemers.Met dit bijzondere uitgangspunt worden meer doelen behaald. Namelijk het tegengaan van en al daar nodig een oplossing bieden voor massale leegstand in (kantoor)gebouwen.

Ben je ondernemer en geïnteresseerd in Centrum Vers & Gezond?
Om Vers & Gezond op te starten en het concept uit te voeren worden geïnteresseerde ondernemers geselecteerd. Ben je ondernemer, is de boodschap van Vers & Gezond je op het lijf geschreven, ben je een verbinder en heb je interesse? Wil je dat jij de (mede-) eigenaar wordt van Centrum Vers & Gezond, neem dan contact op met Willem Seine, 038-4250960, seine@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Zeven organisaties hebben hun krachten gebundeld. Boerenfluitjes, Richter Reclame, Louis Bolk Instituut, HLB, Natuur en Milieu Overijssel, Countus accountants + adviseurs én de aanvrager De Groenfabriek vormen de projectgroep Vers & Gezond. Het project is medegefinancierd door de Provincie Overijssel.

Bekijk hier de flyer over Vers & Gezond