Burgers uit Nijmegen en Overbetuwe zetten record neer

17 december 2015

Burgers uit Nijmegen en Overbetuwe zetten record neer

“Niet eerder kwam een burgerwindpark zo snel van de grond”

Voor coöperatie WindpowerNijmegen eindigt 2015 feestelijk: alle voorbereidingen voor de bouw van Windpark Nijmegen-Betuwe zijn klaar. Met de ondertekening van de definitieve contracten met Rabobank en IEG (Innovatie Energiefonds Gelderland) vandaag, staat niets de komst van windmolens in Nijmegen-Noord nog in de weg. “Een bijzonder moment”, stelt bestuurslid Caroline de Greeff van WindpowerNijmegen. “Niet eerder kwam in Nederland een burgerwindpark van deze omvang zo snel van de grond.”

“Het unieke van ons project is dat de windmolens vrijwel volledig in eigendom komen van de coöperatie en dus van burgers”, aldus De Greeff. “In Nederland zijn meer burgerwindparken, maar die werken meestal nauw samen met grote energiebedrijven, of ze zijn kleiner of hebben meer tijd nodig voor de realisatie. Ons windpark is voor 95 procent in handen van burgers en daarmee onderscheiden we ons van andere duurzame energie- initiatieven.”

Recordtempo

Drie jaar geleden startte WindpowerNijmegen met haar plan om een eigen windpark te bouwen. De voorbereidingen voor een windpark vergen doorgaans veel tijd, weet projectvoorbereider Pim de Ridder uit ervaring. “Soms duurt het wel tien jaar voordat het benodigde geld en de vergunningen binnen zijn. De voorbereidingen voor ons windpark zijn écht in recordtempo gegaan. Het bewijs dat projecten van onderop op veel draagvlak kunnen rekenen.”

Bijzonder aan dit windpark is volgens De Ridder ook dat het een volledig lokaal project is. ”Vanaf de start is het ons streven geweest om dit windpark met mensen en bedrijven uit de buurt te realiseren. Met ruim 1.000 particuliere investeerders, een lokaal energiebedrijf, Gelderse windmolens en de lokale Rabobank die een lening verstrekt, is dat goed gelukt. Daar zijn we ontzettend trots op.”

Burgerinitiatief met vier windmolens

Coöperatie WindpowerNijmegen is een initiatief van burgers uit de regio Nijmegen en Overbetuwe. Samen hebben zij zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de realisatie van Windpark Nijmegen-Betuwe. Het park komt in Nijmegen-Noord, langs de A15 ter hoogte van afslag Elst en wordt in 2016 gebouwd. In totaal komen er vier windmolens, die worden geleverd door het Gelderse Lagerwey. De molens hebben een vermogen van 2.5 MW per stuk en kunnen samen stroom produceren voor 7.100 huishoudens in de regio.

De totale bouwkosten voor Windpark Nijmegen-Betuwe bedragen € 15 miljoen. Een belangrijke financiële bijdrage komt van de leden van coöperatie WindpowerNijmegen. Ruim 1.000 mensen hebben samen voor € 2 miljoen aan windaandelen gekocht en worden daarmee eigenaar van de windmolens. Voor hun investering ontvangen zij jaarlijks een goed rendement en leveren ze een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de regio. Naast de leden dragen de Rabobank en het Innovatie Energiefonds Gelderland (IEG) bij aan de realisatie van het windpark, door een lening te verstrekken.

Meer informatie over Windpark Nijmegen-Betuwe is te vinden op www.windparknijmegenbetuwe.nl

financial_close_voor_windparknijmegenbetuwe